SOCIALDEMOKRATERNA

Söderhamnsföreningen

Landstingsnyheter

Ny politisk organisation för Landstinget Gävleborg 1 januari 2015


Bakgrund

Under 2012 har den parlamentariska kommittén tillsammans med presidierna för Regionförbundet Gävleborg och Landstinget Gävleborg arbetat med hur en kommande politisk organisation kan formas när landstinget får regionalt utvecklingsansvar.


I direktiven sägs det att den nya organisationen inte ska kosta mer än den nuvarande och målsättningen har varit att ta fram ett gemensamt förslag till en politisk organisation för landstinget utifrån de nya förutsättningarna med ett regionalt utvecklingsansvar.


Beslut

Idag onsdag 19/6 har vi i landstingsfullmäktige tagit det första beslutet mot en ny politisk organisation enligt följande:


- Ett fullmäktige med 75 ledamöter. Till fullmäktige knyts en Demokratiberedning, Revisorer och Valberedning.


- En styrelse som leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamheter.


- Hälso- och sjukvårdsnämnd med de verksamhetsnära produktionsfrågorna inom Hälso- och sjukvården.


- Kultur- och kompetensnämnd med verksamhetsnära frågor inom Kulturområdet, Utbildning och Kompetens, bl. a de tre folkhögskolorna. Nämnden ansvarar också för verksamhetsnära arbetsmarknadsfrågor.


- Hållbarhetsnämnd med verksamhetsnära frågor inom Miljöområdet,

Folkhälsa, Kollektivtrafik och Infrastruktur.


Förändringen innebär att samverkansorganet och kommunalförbundet Regionförbundet Gävleborg avvecklas.


Valkretsar

Inför landstingsvalet 2014 kommer länet att vara indelat i 2 valkretsar. Valkrets 1: Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal, Nordanstig och Hudiksvall. Valkrets 2: Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo.


Mer information kommer vid höstens möten.


Har du frågor eller synpunkter vill jag att du hör av dig till mig:

sven-olof.larsson@soderhamn.se


Trevlig sommar

Sven-Olof