חוקי זהירות

משימה בזה"ב

דבר ראשון

דבר ראשון שצריך לעשות במעבר חצייה

כביש נזהרת-חיים הצלת

Big image

דבר שני

דבר שני שצריך לעשות הוא להסתכל לכל הכיוונים

לכל הכיוונים הסתכלת-חיים הצלת