TG. Ciència a la cuina

2a avaluació (3r ESO)

Matèria

La matèria és un terme genèric per referir-nos a la substància de la qual estan fets tots els objectes físics.

La matèria inclou els àtoms i altres partícules.

Àtoms

Un àtom és la part més petita que forma part d'un sistema químic.

Substància pura

La substància pura és aquella que:

- Està constituïda per un sol component, àtom o molècula

- No es pot separar En res més senzill per procediments físics

- Té propietats característiques fixes

- Una composició química invariable


No es pot separar en altres components mitjançant mètodes físics.

Metalls com l'or, l'argent, el ferro, l'alumini, el mercuri i gasos com l'oxigen, el nitrogen o el diòxid de carboni són exemples de substàncies pures.

Sovint hem llegit o sentit expressions com "oli pur d'oliva", "mel pura d'abella", "suc de poma 100% pur suc", "aire pur". Aquestes expressions pretenen indicar que l'oli, la mel o els sucs de fruites no contenen additius ni conservants, i que l'aire no està contaminat. Cap d'ells, no és una substància pura, tot són mescles.

Mescla

Mescla homogènia