ייצור ידני וייצור תעשיתי

אסף יאיר ועומר

כיצד מבטאות התמונות את מאפייני הערים בהשפעת התיעוש?

בעיר בלונדון במכוניות בעיר בגרמניה על פי ספינות

אילו סוגי משא ניתן לזהות בתמונות?כיצד ביטאה הרכבת את תהליך התיעוש, וכיצד תרמה לתהליך זה?

ניתן לזהות בתמונה פרות

מה זה יצור ידני ומה זה תעשייתי

ייצור ידני זה דברים שמייצרם בידיים ותעשייתי זה עם מכונות

איזו מבין התמונות מתארת את העיר מנצ'סטר בהשפעת תהליך התיעוש?

התמונה הימינית בגלל שרואים שם מפעלים