Homo

Habilis

Homo Habilis

L'Homo habilis és una espècie extinta d'homínid que visqué a l'Àfrica de l'Est i del Sud, ara fa entre 1,9 i 1,6 milions d'anys. Va ser el primer en utilitzar eines de pedre tallada mes i es va assentar Africa

Eines de treball

Tipus

On vivien

L‟Homo habilis era un homínid nòmada, no tienen un territori fix sinó que es desplaçaven amb freqüència d'un lloc un altre. Els homes caçaven i le dones recolectaven fruits.

Característiques dels homínids

El crani de l‟Homo habilis era més rodó que el d‟Austrolopithecus. Els mo- lars eren més grans i amb un esmalt més gruixut.

Tipus d'habitatge mes comú

Vivien en coves
Big image

El descobriment

El descobriment mes resents es el foc
Big image

Temps que van viure

Primer Homo va viure des del 2.300.000 aC fins el 1.800.000 aC era mes intel·ligent que el anterior, caminava mes erguid.