הגליל

watch and learn!

הגדרה מתמטית של הגוף

לגליל יש שני בסיסים שהם עיגולים חופפים ומקבילים, ומעטפת מלבן "מתוחה" המקיפה אותם.

מידע אודות מרכביו

לגליל שני עיגולים: לעיגול אין צלעות וקדקודים כיוון שאינו מצולע, את היקף ושטח העיגול מודדים בעזרת פאי.

לגליל מעטפת מלבנית: המלבן הוא מרובע, יש לו ארבעה קדקודים וארבעה צלעות, מודדים את שטחו בעזרת אורך כפול רוחב.

תיאור של פריסת הגוף

שני עיגולים חופפים זה לזה שביניהם מפריד מלבן.

פריטים שהם גלילים בחיי היום יום

אחד ממגדלי עזריאלי הוא גליל, המטבעות הם גלילים, הנייר ניגוב שלנו הוא על גליל, הצינורות שלנו מורכבים מגלילים וגם העמודים ושעליהם שמים שלטים הם גלילים.
הנדסת המרחב חישוב נפח ו מעטפת הגליל
MVI 7809 מגדלי עזריאלי מהאויר