Els Naerdenthals

~ El quarts en existir ~

Neardenthal

El Naerdenthals és una especie del génere Homo que va habitar Europa y parts de Asia occidental desde 230 mil fins a 29 mil anys enrere.

Característiques

Tenien l'esquelet fort i ample , extremitats curtes, front baixa i inclinada, mandíbulas sense mentó, nas gran, cranis allargats i amplis. El seu cervell era igual o més grans que el home moder i tenien una altura de 1,70 aproximadament, cara gran i allargada. Tenen 1500 de capacitat cranial.

On vivien?

Vivien en grups organitzats, formats per al voltant de uns trenta membres. Els neandertals van ser una especie bé adaptada al fred extrem.

Una cosa curiosa es que podien parlar, es comunicaven entre ells. Aquest fet no està totalment comprobat.

La Caça i eines

La seva tecnología no era molt avanzada, pero era bastant práctica. Les seves pedras estaven tallades molt bé, per això tenían unas armes molt efectivas.

Es dedicaven a caçar i a recolectar. El tipo de caça era bastant perillós perquè teníen que estar molt a prop de les seves preses. Això les ocasionava ferides que ara podem veure u que baixaven la seva esperança de vida.