עבודת חקר

מגישים: יובל דיגה, אלכס פרילוצקי, ליאור רזון ועמית שמולק

שאלת החקר

כיצד משפיע סוג הקליפה (מחוספסת/חלקה) על מספר החיידקים בירק?

מה הייתה ההשערה שלנו?

לפי דעתנו, במלפפון יש יותר חיידקים בקליפה לעומת העגבניה מכמה סיבות:

ראשית, למלפפון יש קליפה מחוספסת לעומת העגבניה שלה יש קליפה חלקה, יהיו יותר חיידקים במלפפון מכיוון שיש בו חריצים שמקורם בקליפה ולחיידקים יש יותר מקום להיכנס.

שנית, מלפפון גדל על הקרקע ואילו עגבניה גדלה בחממות ששם שומרים עליהם בתנאים יותר סטריליים.

מהלך הניסוי

תחילה קיבלנו חומרים שאיתם היינו צריכים לעבוד: כפפות, מלפפון, עגבניה, קולפן, צלחת פטרי עם אגר ומבחנות. תחילה קילפנו 5 גרם מסה של קליפה מכל פרי. לאחר מכן הכנסנו אותו לבלנדר עם מי מלח וערבננו אותו. ואז השתמשנו במכשיר הוורטקס כדי לערבב. לאחר מכן הכנו ארבעה מיהולים מכל קליפה וזרענו אל כל צלחת פטרי ומרחנו על הצלחת. ככה עם כל אחד ממיהולי הירקות.

תוצאות הניסוי

חזרנו למכון הוולקני ביום חמישי לאחר שבדקנו, חיפשנו ומצאנו תשובות. לפני התוצאות ההשערות שלנו היו נכונות, על קליפת המלפפון יש יותר חיידקים מאשר על קליפת העגבניה. גילינו את תוצאות הניסוי בעזרת ספירת החיידקים הצהובים על צלחת הפטרי - יכולנו לספור בעזרת העין ובעזרת מיקרוסקופ. לפי צלחת הפטרי של המלפפון צלחות 3 ו-4 היו המון מושבות חיידקים ולא היה ניתן לספור .בצלחות 2 ו- 1 היו בערך 30 עד 40 מושבות חיידקים. לעומת זאת, לפי צלחות הפטרי של העגבניה היו באופן משמעותי פחות חיידקים על קליפת העגבניה. כמעט ולא נצפו מושבות חיידקים לפי תוצאות אלו, היה ניתן להבין שלמלפפון יותר חיידקים.

מסקנות מהניסוי

מסקנותינו מהניסוי שמספר החיידקים יותר גדול עם הקליפה מחוספסת כמו במלפפון ושעם יש קילפה חלקה אז יש פחות חיידקים כמו שראינו בניסוי שערכנו עם המלפפון והעגבניה.

מושגים:

גידול אורגני: כמו חקלאות אורגנית. צורת חקלאות אשר נסמכת על ניהול של מערכת סביבתית.

גידול קונבנציונלי: גידול חקלאי המטופל רגיל לפי כל חקלאות רגילה.

חיידקים: יצורים המהווים את אחת משלוש העל ממלכות הטקסונומיות בביולוגיה.החיידקים הם צורת החיים הנפוצה ביותר על פני כדור הארץ, והם יכולים להתקיים בסביבות מחיה מגוונות, ואף בסביבות קיצוניות שבהן לא הצליח להתקיים אף אורגניזם אחר

דיון:

-מהו בידוד משתנים: בדיקה של מידת ההשפעה של גורם מסוים על תופעה/תהליך/התרחשות באמצעות ניסוי או מחקר, כאשר משנים רק את הגורם הנבדק בעוד ששאר הגורמים המעורבים נשארים קבועים. זוהי פעולה מקדימה לביצוע ניסוי שמטרתו לקבוע לאיזה גורם יש קשר סיבתי עם התוצאה.


-בידוד משתנים: אם אנחנו רוצים לבדוק את השפעת גורם אחד על תופעה או תהליך כלשהו, חייבים לדאוג שכל הגורמים האחרים בניסוי יהיו שווים. למשל בניסוי שלנו המבודד היה הירק ואילו כל השאר היו תואמים.


-הגורם התלוי היה מספר החיידקים על כל ירק.


-הגורם הבלתי תלוי בניסוי שלנו היה סוג הירק.


-אנו עושים חזרה כדי לבדוק שהכל באמת תקין, כמו שיצא, והניסוי לא השתבש.