Datblygiad Instagram

Gan Megan George-Clough

Amdano.

Mae flyer hyn yn llawn ffeithiau, wybodaeth ac lluniau rydw I wedi feindio mas amdano app poblogaith iawn o'r enw Instagram.

Amdano Instagram.

Ffeithiau.

  • Dechrauodd Instagram yn 2010.
  • Mae 200miliwn o bobl yn defnyddio Instagram heddi.
  • Mae 58 o luniau yn cael eu lanlwytho pob eiliad.
  • Yn Ebrill 2014 roedd Facebook wedi gofyn I prynu Instagram am 1biliwn dollars.
  • Mae 51% o pobl sy'n defnyddio Instagram yn fenywod, ac mae 41% yn dynion.
  • 39% o defnyddwyr yn rhwng y oedran 18-34.
  • 34% o defnyddwyr yn 25-34.
  • 11% o defnyddwyr yn 35-44.
  • 11% o defnyddwyr yn 13-17.
  • 4% o defnyddwyr yn 45-54.

Os chi moen gwybod mwy amdano Instagram ac ei hanes edrych ar y pethau i lawr.