איפה ה' בסיפור ? הסתר פנים

עבודת הגשה בתנך - מגישים : שחף , הילה , רון ותומר

לפי הסיפור במגילה - מיהו המלך בפרק ו' פסוק 1 ?

לפי הסיפור במגילה , המלך הוא אחשורוש.

ציטוט: " בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות , דברי הימים והיו נקראים לפני המלך"

"וימצא כתוב , אשר הגיד מרדכי על בגתן ותרש שני סריסי המלך משמרי הסף. אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשורוש"

לפי פרוש חז"ל - מיהו באמת המלך במגילה ?

פירוש חז"ל -

" נדדה שנת המלך " (מגילת אסתר , פרק ו' פסוק 1 ) - שנת מלכו של עולם ~כינוי לה'~ .לפי פירוש חז"ל , המלך האמיתי במגילה הוא ה'.

כיצד פירוש חז"ל מתמודד עם נושא העדר שמו של ה' במגילה ?

חז"ל מתמודד עם נושא העדר שמו של ה' במגילה בכך שטוען כי המגילה עניינה הוא גילוי הסתרתו של האל בזמן הגלות , ונוכחותו רק מאחורי הקלעים. חז"ל גם עמדו על כך ודרשו את שמה של אסתר שפירושו הסתר פנים של המגילה "ואנוכי הסתר אסתיר"