Een weeffout in onze sterren

John Green

Letterlijk Het Hart Van Jezus

Hazel Grace Lancaster ontmoet in de praatgroep (Letterlijk Het Hart Van Jezus) de knappe jongen Augustus Waters.

Een metafoor

Wanneer Gus een sigaret uithaalt terwijl hij met Hazel staat te praten, haakt Hazel meteen af. Ze heeft een soort ongeneeslijke longkanker en verafschuwt dus mensen die roken. Maar Gus verklaart het als een metafoor: 'Je gaat er pas aan dood als je het aansteekt. Je stopt het ding dat je dood kan maken gewoon tussen je tanden, maar je geeft het niet de macht om je te doden.' Gus gelooft (zoals hij ook zelf zegt) heilig in metaforen.

Peter van Houten

  • Gus en Hazel gaan Peter van Houten gaan bezoeken in Amsterdam, maar daar ontdekken ze eigenlijk dat het een zielig mannetje is met een groot alcoholprobleem.
  • Later in het verhaal sterft Augustus en komt Peter ook naar de begrafenis. Hij komt Hazel een brief brengen dat Augustus naar Peter heeft geschreven. Daarin schrijft hij dat hij voor Hazel een grafrede probeerde te schrijven maar dat het hem niet lukte, omdat hij een verschrikkelijke schrijver is. Daarna vroeg hij Peter van Houten om een grafrede te schrijven, met verschillende dingen die Gus erin wou...
Big image

Mijn favoriete fragment

‘Het is gewoon zo,’ zei hij. Hij keek me aan en ik zag de rimpeltjes naast zijn ogen. ‘Ik ben verliefd op je en ik ben niet van plan om mezelf het eenvoudige genoegen te ontzeggen om de waarheid te spreken. Ik ben verliefd op je en ik weet dat liefde slechts een roep in de leegte is, en dat vergetelheid onvermijdelijk is, en dat we allemaal gedoemd zijn, en dat er een dag zal komen dat alles wat we tot stand hebben gebracht tot stof zal zijn wedergekeerd, en ik weet dat de zon de enige aarde die we ooit zullen hebben zal verzwelgen, en ik ben verliefd op je.’