Inkomen en Arbeidsongeschiktheid

Gerda de Jong

Arbeidsongeschiktheid

Je bent arbeidsongeschikt als je door ziekte of gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat bent het zelfde te verdienen als gezonde personen met de zelfde opleiding en werkervaring


Het WIA stelsel

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt uitgedrukt in het percentage van het loon dat de werknemer verliest, door zijn arbeidsongeschiktheid ten opzichte van het loon dat gezonde personen met een soortgelijke opleiding en ervaring gewoonlijk zou verdienen.


Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)

Op basis van de Wajong krijgen jonggehandicapten hulp bij het vinden en het behouden van werk. De jonggehandicapte maakt samen met een arbeidsdeskundige een plan. Hierna volgt de beslissing van de Wajong-uitkering. Deze uitkering bedraagt maximaal 75% van het minimum (jeugd) loon. alleen jongeren die voor 25% of meer arbeidsongeschikt zijn krijgen een uitkering, dit wordt bepaald door het UWV. De uitkering stopt op 65-jarige leeftijd.