Hof van beroep

door Jonas.S en Emma R.

Uit wat bestaat het hof van beroep?

 • algemene bevoegdheid
 • bijzondere bevoegdheid
 • bestuurlijke bevoegdheid

Wat doet het hof van beroep?

De algemene bevoegdheid behandelt:

 • vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg
 • vonnissen van de rechtbank van koophandel
 • beslissingen van de voorzitter van die rechtbanken in beroep


De bijzondere bevoegdheid behandelt:

 • organisatie van de elektriciteitsmarkt
 • regeling beroepsprocedure (bescherming tegen valsmunterij)
 • toezicht financiële sector en financiële diensten
 • wet op openbare overnamebedingen


De bestuurlijke bevoegdheid behandelt:

 • aanvragen om eerherstel inzake faillissement
 • rechtsvorderingen tot vervallenverklaring van de nationaliteit

Samenstelling

 • zittende magistraten
 • staande magistraten
 • griffier
 • ...