UNIÓ EUROPEA

CREACIÓ

CONTEXT HISTÒRIC

Desprès de la segona Guerra Mundial es va reprendre l'idea de formar una organització a escala continental per fomentar la cooperació entre països europeus amb dos propòsits: consolidar la pau per evitar més guerres i competir units davant les grans potències mundials (EEUU i URSS)

CREACIÓ

Al 1951 sis països d'Europa van constituir la Comunitat Europea del carbó i del acer per potenciar els canvis comercials d'aquests. Al 1957 (Tractat de Roma) aquests van constituir la comunitat econòmica europea per una unió duanera per la lliure circulació de mercaderies, persones, capitals i serveis. Es van coordinar polítiques comunes en àmbits econòmics i es va crear l'Euroatom. Al 1965 CECA, CEE, EUROTATOM van fusionar-se compartint òrgans de govern.

MÉS TARD...

Poc a poc van anar adherint-se nous països (Regne Unit, Irlanda i Dinamarca). Al 1979 entre en vigor el sistema monetari europeu (euro). Al 1981 Grècia s'incorpora constituint-se des d'aleshores l'Europa dels deu. Al 1992 (Tracta de Maastricht) comprenia quatre àmbits de realització: Unió econòmica i monetària, unió política, la política exterior i de seguretat comuna i la cooperació judicial.

Al 1993 neix la Unió Europea i al 1995 passava a tenir 15 membres i naixia l'Europa del 15.

A L'ACTUALITAT

Actualment la Unió Europea s'ha consolidat com primer bloc comercial en el món i juntament amb l'ONU pot contrarestar la hegemonia dels Estats Units.

Consta de les seves pròpies institucions (consell europeu, parlament europeu, etc). Al 2004 s'han incorporat 10 països més, i fins ara, romanen a l'espera per una propera incorporació Romania, Bulgària i Turquia.