Leereenheden

26-9-2013

Wat hebben wij gedaan

Wij hebben deze les aan ons jij en gastvrij verslag gewerkt die ik hier onder zal laten zien:


Jij en gastvrij

1. Je laat een actieve diensverlenende houding zien.

Mijn beoordeling: Goed

Een actieve en dienstverlenende houding is laten zien dat je gemotiveerd bent en zelf dingen doen die je niet gevraagd zijn. Bijvoorbeeld je ziet dat er een tafel vies is dan zou ik hem uit mezelf schoonmaken zinder dat iemand mij erom hoeft te vragen. Of er gaan nieuwe gasten aan een tafel zitten dan zou ik er ook uit mezelf heen lopen om te vragen of ze wat te drinken willen. Ik vind dat dat wel een actieve dienstverlenende houding is.


2. Je communiceert correct.

Mijn beoordeling: Voldoende

Als je correct communiceert dan kun je goed naar mensen luisteren en daar dan zelf feedback op geven. Bijvoorbeeld een gast heeft een klacht dan moet je daar goed naar kunnen luisteren en dan samen met de gast het probleem op kunnen lossen en de gast tevreden kunnen houden.


3. Je hebt kennis genomen van de basisvaardigheden van de horeca.

Mijn beoordeling: Goed

Wij hebben in de praktijklessen kennis gemaakt met de basisvaardigheden van de horeca. We hebben bijvoorbeeld geoefend met borden lopen, met een dienblad lopen, tafels opdekken, glazen poleren, met gasten omgaan, drankenkennis en de bar. Ik vind zelf dat ik dat al aardig onder de knie heb, ik heb deze vakantie ook zelf in een horeca bedrijf gewerkt en heb daar ook al wat kennis opgedaan.


4. Je oefent met samenwerken.

Mijn beoordeling: Voldoende

Wij werken elke les wel samen in een groepje van telkens verschillende personen, zo leren we goed samenwerken en dat is heel belangrijk in de horeca want je werkt meestal wel in een team en dan moet je wel goed samen kunnen werken.


5. Je laat zien dat je een reëel beroepsbeeld hebt.

Mijn beoordeling: Voldoende

Je hebt kennis van wat je doet en je weet wat het vak inhoud. Wij hebben met leereenheden en ook met de praktijk geleerd wat de horeca nou precies inhoud en wat er allemaal bij komt kijken. En ik heb wel het idee dat ik dat goed door heb

6. Je kunt de verschillen aangeven tussen bedrijfsconcepten.

Mijn beoordeling: Voldoende

Er zijn 6 bedrijfsconcepten; de 6 p’s. De 6 p’s zijn:

- Prijs

- Product

- Promotie

- Personeel

- Plaats

- Presentatie

De prijs is bij elk horeca bedrijf anders, je kan een heel duur bedrijf hebben maar ook een hele goedkope. Het product is bij de meeste horeca bedrijven wel hetzelfde, alleen elke bedrijf focust weer op andere producten. De promotie gaat meestal via kranten, borden langs de weg of via social media. Het personeel moet er bij elk horeca bedrijf netjes en verzorgd uitzien en een open houding hebben. De plaats kan bij elk horeca bedrijf anders zijn. De presentatie is ook overal anders.


7. Je kunt de verschillen aangeven tussen bedrijfsculturen.

Mijn beoordeling: Matig

Ik weet dat elk bedrijf een andere bedrijfscultuur heeft en dat ieder bedrijf weer anders met bepaalde dingen om gaat. Een bedrijf dat laag in de markt staat heeft een hele andere bedrijfscultuur dan een bedrijf dat heel hoog in de markt staat.


8. Je bent mediawijzer.

Mijn beoordeling: Voldoende

We hebben in de lessen heel veel gedaan aan filmpjes kijken en daar dan opdrachten bij maken, vooral bij leereenheden en bij xstream. We hebben ook eens een test gedaan met een foto op facebook en dan aan het einde van de les kijken hoe vaak hij was bekeken en dus ook of reclame via social media effectief was. Aan het eind van de les was de foto wel iets van 600 keer bekeken dus reclame via social media is erg effectief.


9. Je ontwikkeld je vakmanschap.

Mijn beoordeling: Voldoende

Met de praktijklessen in amuse leren we heel veel basisvaardigheden van de horeca en hoe we met gasten om moeten gaan enzo voor straks met stage. Met stage gaan we natuurlijk nog veel meer leren, alleen we hebben nu de basisvaardigheden onder de knie en dat scheelt al heel wat.