Opdracht Anatomie

Musculus Tensor Fasciae Latae

-origo

Ontspringt in het gebied van de spina iliaca anterior superior

-insertie

Gaat onder de trochanter major over in de tractus iliotibialis. Deze is bevestigd aan de condylus lateralis tibae.

- vlak

transversaal
longitudinaal

-As

sagitaal
horizontaal

-beweging

spanner van het peesblad van het bovenbeen.
dij- flexie, mediale rotatie.
torsostabilisatie