Burgerjaarverslag 2012

"We gaan voor goed!"

Hoe staat het met de dienstverlening van de gemeente Westland? Hoe klantgericht is er in 2010 gewerkt? Waar en hoe had u als inwoner van deze gemeente inspraak als het gaat om thema's als 'procedures' en 'het gemeentelijk beleid'?

Antwoorden op deze vragen vindt u in dit burgerjaarverslag 2010. Hierin presenteer ik u mijn bevindingen over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie in de gemeente Westland over het afgelopen jaar. Een verantwoording dus over de wijze waarop - direct dan wel indirect - de gemeente u als inwoner op tal van terreinen van dienst is geweest en hoe u daarbij betrokken bent geweest.

Als burgemeester ben ik op basis van artikel 170 van de Gemeentewet verplicht om jaarlijks een burgerjaarverslag te publiceren. Een verplichting waaraan ik graag voldoe, al is het alleen maar om klip en klaar voor het voetlicht te brengen dat de gemeente Westland goed bezig is en dat u, alle Westlanders samen, daaraan in niet geringe mate uw bijdrage hebt geleverd (en nog steeds levert), bewust of soms ook onbewust. Dit jaarverslag heeft niet de pretentie 100% volledig te zijn; daarvoor gebeurt er gewoon teveel. Wel vlindert het Burgerjaarverslag 2010 door en langs alles wat er door de gemeente Westland is gepresteerd als het gaat om dienstverlening en burgerparticipatie. Ze stipuleert welke zaken goed gaan en vraagt op een aantal onderwerpen aandacht voor verbetering om ook op dat niveau te komen.
Burgerjaarverslag 2011

Wat hield ons bezig in 2012?

Big image