A Idade Moderna

en Europa

Século XVI

 • A Idade Moderna comezou co descubremento de América en 1492, dirixida por Cristovo Colón cos seus barcos La Santa María, La Pinta y La Niña.
 • Inglaterra e Portugal exploraron as costas de África e Asia en busca de metais preciosos e materia primas.
 • Crecemento das cidades.
 • Desenvolvemento do comercio.
 • Monarquías absolutas.
 • Novas corretes relixiosas, o cristianismo se dividiu en católicos y protestantes.
Big image

Sociedade

Big image
 • Rei.
 • Grupo privilexiado, os nobres e o clero.
 • Xente do común, os burgueses, os campesiños e os artesáns.

Desenvolvemento cultural

Século XV inventouse a imprenta.

Etapas

Renacemento, século XV e XVI.

Barroco, século XVII

Ilustración, século XVIII

En política se defendía a fin do absolutismo e a participación cidadá no goberno.

Idade Moderna en España

Finais do século XV

Os Reis Católicos reforzaron o seu poder e crearon unha monarquía autoritaria.

Século XVI

 • Alcanzou un gran poder baixo o reinado de Carlos I e o seu fillo Filipe II.
 • Gobernaron un grande imperio.
 • Carlos I iniciou a colonización de América.
 • Filipe II conquistou as illas Filipinas.

Século XVII e XVIII

Século XVII

 • Hubo longas e custosas guerras.
 • Diminuíu a poboación.
 • Graves revelións políticas.

Ano 1700

O rei Carlos II morreu sen descendencia e comezou a guerra de sucesión, que saíu vitorioso Filipe de Anjou.

Introduciu importantes reformas e unificou as leis de todos os reinos cos Decretos de Nova Planta.

A finais do século Carlos III aplicou as ideas de Ilustración no seu goberno.

Creou as Reais Academias e as Reais Fábricas.

Sociedade

 • Nobreza e clero, posuían grandes partes de terra. A Igrexa fundou misións na América Española, para estender o catolicismo.
 • Xente do común, estaba composto por burgueses, campesiños e artesáns.

Cultura

Século XVII o Século de Ouro

Miguel de Cervantes