האם חשוב לחקור את השורשים שלי?

מחרוזת שירי משפחה - שירים ליום המשפחה בילדות ישראלית