Psychiatrie

les 1

Wat je straks weet:

- Je bent op de hoogte van de organisatie van de GGZ in Nederland, je kent de verschillende vormen van instellingen, weet welke disciplines er werkzaam zijn, wat hun functie is, weet een aantal recente ontwikkelingen.

- Je kent de termen: organische stoornis, psychose, neurose en persoonlijkheidsstoornis en de restgroep en hoe deze stoornissen kunnen ontstaan.

- Je kent de stoornissen in de cognitieve functies, affectieve functies en conatieve functies

- Je weet hoe een psychiatrische diagnose tot stand komt en wat de funtie is van de DSM.