ECONOMIA I SOSTENIBILITAT

1. Què és una economia sostenible? L'objectiu d'una economia sostenible és desenvolupar activitats que siguin sostenibles ambientaiental i socialment i alhora siguin finançerament possibles i rentables.

Les polítiques han de complir tres fonaments:
- Promoció i utilització de fonts d'energia renovables
- Foment de la competitivitat de les activitats sostenibles
- Desenvolupament de la innovació i educació.

2. Què és una energia sostenible? L'energia sostenible és aquella capaç de satisfer les necessitats presents sense comprometre els recursos i capacitats de les futures generacions.
L'energia sostenible està formada per energies renovables i alternatives, així com la energia de fusió.
Les següents energies són sostenibles:
- Energia solar fotovoltaica
- Energia solar tèrmica
- Energia termosolar
- Energia eòlica
- Energies marines
- Energia geotèrmica
- Bioenergia
- Energia hidroelèctrica
- Energia de fusió

 • Expliqueu els avantatges econòmics i socials de tres energies sostenibles. Acompanyeu l'explicació amb imatges i algun vídeo.


Els avantatges de l'energia solar fotovoltaica són que prové de l'energia inesgotable del sol, no contamina ni produeix emissions de CO2 o d'altres gasos. Redueix la dependència energètica dels països. Són sistemes senzills i fàcils d'instal·lar, fomenta la creació de treball local. Les plantes requereixen poc manteniment i tenen un risc d'avaria molt baix. La major producció coincideix amb les hores de major consum.

Big image
La energia eòlica no contamina, és inesgotable, i frena l'ús de combustibles fòssils, frenant així el canvi climàtic. És una de les fonts d'energia més barates.

No és necessari en aquest cas la instal·lació de línies d'abastiment. No contamina els aqüífers, perquè no produeix residus ni abocaments. No produeix gasos tòxics, i no origina productes secundaris ni residus contaminants.

Big image
Els avantatges de la energia geotèrmica són un mínim impacte ambiental i gairebé no produeix residus. Redueix el consum de combustibles fòssils de forma important, i per tant, també el CO2. El cost de producció d'electricitat és molt baix. Redueix la dependència energètica. El consum d'aquest tipus d'energia és baix i permet estalviar diners en calefacció i redueix moltíssim la despesa d'aigua calenta, així com la possibilitat de proporcionar una temperatura constant durant tot l'any.
Big image

Declaració de l'ONU: Dècada de l'energia sostenible per a tots (2014-2024)

Aquesta declaració de l'ONU va dirigida a tots els Governs i Organitzacions Internacionals per tal de:


 • Incrementar l'ús de fonts d'energia sostenibles
 • Augmentar l'eficiència de l'ús de l'energia
 • Aconseguir un accés universal a l'energia
 • Avançar en el desenvolupament de les tecnologies renovables que ho requereixin, per tal de millorar la seva competitivitat
 • Moderar l'ús d'energies procedents de combustibles fòssils
Big image
GeoAmbiente-Energía Sostenible: en el umbral de un nuevo paisaje energético (1/3)
 • Expliqueu en què consisteix la creació de treball verd?


La creació de treball és aquella que redueix l'impacte ambiental d'empreses i sectors econòmics fins arribar a nivells sostenibles. Són feines que ajuden a reduir el consum d'energia, matèries primeres i aigua mitjançant estratègies d'eficiència, reduint els gasos de l'efecte hivernacle i disminuint o almenys evitant qualsevol tipus de residu o contaminació. En conseqüència, les empreses seran més competitives, reduint la despesa energètica i els treballadors tindran llocs de treball més estables i sostenibles.

 • Fixeu-vos en l'exemple del poble de GüSSING ( Austria). Aquest poble ha esdevingut un model de poble sostenible. Com s'ho ha fet?


L'any 1995 l'alcalde va decidir disminuir les despeses municipals i juntament amb un enginyer van desenvolupar un sistema per tal d'autoabastir els edificis públics amb bioenergia i d'altres fonts d'energia. Des de llavors, Güssing ha reduit les emissions de CO2 en un 95% i ha creat molts llocs de treball verd certificats. Actualment el 60% de la seva energia prové de fonts d'energia sostenibles i alternatives al petroli. L'energia és un 30% més barata que a la resta del país.


 • Busqueu altres exemples i ho expliqueu.


Santa Marina és una aldea del municipi de Santa Engracia (La Rioja). Degut a la seva elevada altitud respecte el nivell del mar no s'ha pogut instal·lar cap tipus de xarxa elèctrica. Els habitants de Santa Marina han instal·lat panells solars per tal de solucionar la situació. A part d'això, l'església utilitza energia eòlica per al seu funcionament, i la recepció de la senyal TDT és possible sense necessitat d'antena.

És un poble autosuficient que aprofita els escassos recursos de què disposa, creant així llocs de treball i disposant d'energies sostenibles i reduint l'emissió de CO2 a l'atmosfera.


Investigueu tres multinacionals i responeu:

 • Com generen un increment de la demanda dels seus productes


Natraceutical: és una multinacional espanyola líder en el sector de la nutrició saludable. Aquest augment de la demanda s'ha generat degut al gran augment de casos de celíacs en els darrers anys, una major conscienciació social de la necessitat d'aquests productes per a la seva pròpia salut i també degut a un augment de la qualitat dels seus productes degut als seus ingredients funcionals.


Apple: és una empresa multinacional nord-americana dedicada a la fabricació de hardware, informàtica, software i telefonia. El seu augment de la demanda es genera degut a la constant renovació dels seus productes, un disseny innovador i atractiu per als consumidors, una gran qualitat dels seus productes i bones estratègies de màrqueting.


Nissan: és una empresa japonesa dedicada a la fabricació d'automòvils. Recentment té la intenció de contractar més de 600 empleats a Barcelona per tal d'assolir l'augment de la demanda dels seus automòvils. Aquest augment de demanda s'ha generat degut a un augment important dels nous models Nissan Pulsar i de la furgoneta NV200. Segons Nissan, això és possible degut a la gran competitivitat de la planta situada a Barcelona. • Com organitzen les seves ofertes


Natraceutical ofereix una amplia gamma de productes, en total 35. Estan agrupats temàticament; control de pes, salut, energia, bellesa i OTC.

Els seus productes es poden adquirir a Benelux, França, Portugal i Espanya.

Existeix un equip d'I+D+i destinat a la innovació en nutrició cel·lular.

Apple organitza les seves ofertes mitjançant l'ús de correus als seus clients que així ho desitgin. A la seva botiga oficial online es poden comprar tots els seus productes, així com un gran nombre d'accessoris, alguns d'ells no són Apple però són compatibles amb tots o alguns dels dispositius Apple.

Nissan organitza les seves ofertes emetent anuncis a la televisió i en webs com YouTube, on molts cops es pot ometre l'anunci en haver passat 5 segons després de l'inici de la reproducció. En la seva web oficial també es poden comprar online un gran nombre de turismes i 4x4. Fins i tot hi ha la possibilitat de provar diversos models de Nissan mitjançant la web oficial.


 • Com és l'elasticitat de les seves ofertes

Les ofertes de Nautraceutical són elàstiques; si puja el preu dels seus productes la demanda baixarà. Les ofertes d'Apple són inelàstiques; encara que pugi molt el preu dels seus productes la demanda es manté. I les ofertes de Nissan són elàstiques; si pugés força el preu dels seus automòvils la seva demanda es veuria disminuïda en passar a ser un producte inaccessible per a un gran nombre de clients.


 • Què fan per a millorar i tenir una activitat econòmica sostenible?? I si no ho fan, què haurien de fer?


Nautraceutical fa ús de l'I+D+i per tal de millorar els seus productes. L'octubre d'aquest any ha tingut pèrdues d'un 2,2%. Tot i això, el creixement sostenible va donar els seus bons resultats, abans d'octubre. Ha aplicat tecnologies innovadores per al desenvolupament sostenible.

Apple du a terme una constant renovació, i per tant, millora de les prestacions dels seus productes. Apple sempre ha afirmat que tenen molt en compte el correcte reciclatge dels seus productes i des de sempre una política mediambiental exigent. Tot i això, en els darrers anys hi ha fets que posen en dubte la posada a la pràctica d'aquestes polítiques; s'ha trobat un gran nombre d'ordinadors i dispositius Apple en països africans del Tercer Món, tots ells en abocadors i en la majoria dels casos no funcionaven o estaven en molt males condicions.

Nissan va presentar recentment diversos models de cotxes elèctrics i híbrids, i sota el lema "Enriching People's Lives", Nissan vol donar aquest valor afegit als seus automòvils i serveis per tal de contribuir al desenvolupament social sostenible, i fins i tot ha integrat l'ús d'energia eòlica al procés de fabricació dels seus automòvils.

Aquest estiu Nissan ha patrocinat el curs "Movilitat i desenvolupament sostenible humà". Des d'octubre, Nissan ha entregat els tres primers taxis elèctrics eNV200 de Barcelona.

 • Completeu la recerca amb imatges i algun vídeo.

Big image
Big image
Big image
Nissan muestra el futuro del coche eléctrico