Rak

Rak debelog crijeva

Općenito o raku debelog crijeva

Rak debelog crijeva ili kolorektalni karcinom jedna je od najčešćih zloćudnihbolesti kod oba spola. Većina bolesnika je oko 60 godine života ili starija, uzrok nastanka nije točno poznat, ali je epidemiološkim istraživanjima uočena viša pojavnost u visokociviliziranih naroda u čijoj je prehrani visok udio životinjske masti, a malo biljnih vlakana.Povećani rizik razvoja raka debelog crijeva imaju bolesnici s ulceroznim kolitisom (rizik se povećava s trajanjem bolesti) i obiteljskom polipozom. Oko četvrtina bolesnika s kolorektalnim karcinomom ima u obiteljskoj anamnezi barem jednog člana s istom bolesti.

Tumori debelog crijeva

Tumori debeloga crijeva mogu biti maligni i benigni i jedan su od najvećih zdravstvenih problema u svijetu.Češći su u visokorazvijenim zemljama.Bolest je posebno česta u SAD-u,Australiji i visokorazvijenim zemljama Europe.U ovom pregledu čemo prikazati samo maligne tumore debelog crijeva.

rak