פירמידה מרובעת

מאת יונתן כהן ואורי חממי

הגדרה מתמטית

פירמידה מרובעת - גוף שמורכב ממעטפת של משולשים בסיס אחד בצורת מרובע והקדקוד המשותף נקרא קדקוד הראש

מידע אודות מרכיביו

לפירמידה המרובעת יש 5 קודקודים 8 מקצועות ו5 פאות
Make an Origami Pyramid