זכויות העובדים- לא מה שנראה לכם

מגישות: ענבל צור, שי לוי, נעם בשרטי ונועה אליהו

בכל יום אנשים מפרים את זכויות האדם בלי לשים לב וזהו דבר שצריך להשתנות.

אנו בחרנו להתמקד בזכות לרמת חיים נאותה אשר אינה מתקיימת כראוי בקרב העובדים הזרים.

"כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לשם הבטחת בריאותם ורווחתם שלו ושל בני ביתו- לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים כדרוש וזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, אי כושר לעבודה, התאלמנות, זקנה או מחסור אחר מהנסיבות שאינן תלויות זו" מתוך "זכויות האדם בישראל לאור סעיפי ההכרזה דצמבר 1948-1998" ו-"דוח האגודה לזכויות האזרח בישראל דצמבר 1948".

מן הכתבה המצורפת ניתן לראות באופן מוחלט שהזכות לרמת חיים נאותה נפגעת בחייהם של העובדים הזרים. לדוגמא: "בין היתר נמצא: שטח מגורים ללא ארונות, שקעי חשמל מאולתרים. מטבח: מאולתר ללא ארונות אחסון, ללא חדר אוכל, ללא ברז מים חמים, אין מקרר במטבח, המטבח מלוכלך ומיכל האשפה אינו מכוסה. שירותים- מאולתרים ומלוכלכים. מלקחות- מלוכלכות".

כל בני האדם זכאים לקבל את זכויותיהם, נשמח אם תעזרו לנו להתחיל בקטן ולחתום על העצומה המצורפת למען זכויות העובדים הזרים.

תודה!