Veranderingen in de zorg

Gerda de Jong

WMO, AWBZ, en ZVW

Het zegt je misschien niks de afkortingen maar ongemerkt maak je er gebruik van. WMO is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ; AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de laatste is: ZVW deze afkorting staat voor Zorgverzekeringswet.


Wat doet de WMO?

De Wet ) trad op 1 januari 2007 in werking. Met het maatschappelijk doel ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving.


Wat is AWBZ?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zij hoeven dan geen hoge kosten te maken als ze dure verpleging, verzorging of behandeling nodig hebben.


ZVW wat is dat?

De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor iedereen die verzekerd is voor de AWBZ. Dit komt neer op alle Nederlandse ingezetenen en mensen die in het buitenland wonen maar vanuit Nederland inkomsten uit arbeid ontvangen.

De mensen met een lager inkomen kunnen tegemoetkoming krijgen vanuit de wet op zorgtoeslag.