הטרור משתלט על אורח החיים של העם

איפה המשטר הטוטליטרי שלט ?

מהו משטר טוטליטרי ואיך הוא קשור לטרור ?

העם שחי בטרור חי בפחד .

כל אורח החיים היה על פי השלטון :החברה ,התרבות ,השלטון.

בנוסף היה מונופול על אמצעי התקשורת מה שמנע זכות להביע דעה.

משטר טוטליטרי הוא משטר שמוכתב בידי השלטון עם אידיאולוגיה אחת ,מנהיג אחד שמרכז בידיו את על העצומה הפוליטית ומפגה אחת שבראשה עומד המנהיג ומתחתיו קבוצת עילית המשולבת בתפקידי מפתח בניהול חיי המדינה.

איפה חל המשטר הטוטליטרי?

Wednesday, May 4th, 10am

germany

השליט של גרמניה היה היטלר בין השנים 1933-1945
טוטליטריות