Viirusetõrjed õpilaste eraarvutites

Kristo Karp 131A

Eesmärk

Töö autori eesmärgiks oli teada saada kas ja kui hästi on arvutiviiruste eest kaitstud Tallinna Reaalkooli 131A klassi õpilaste eraarvutid ja millised viirusetõrjeprogrammid on õpilaste seas enimkasutatud. Töö autor valis välja ka parima viirusetõrjeprogrammi.

Töö koostamine

Viirusetõrjete olemasolu

Küsitluse käigus selgus, et viieteistkümnest õpilasest on viirusetõrje olemas vaid 2/3 õpilastest.

enimkasutatud viirusetõrjed

Järeldus

Töö autori arvates ei ole Tallinna Reaalkooli 131A klassi õpilaste arvutid viiruste eest hästi kaitstud. Suurel osal õpilastest puudus arvutist viirusetõrjeprogramm ning üks kasutaja polnud enda programmiga rahul.

Soovitus

Töö autor soovitab kõigil arvutikasutajatel endale muretseda viirusetõrjeprogramm. Peale küsitluse analüüsi soovitab autor kasutada just Microsoft Security Essentials viirusetõrjet, kuid neile kes ei usalda tasuta saadud programme soovitab autor tasulist Kaspersky viirusetõrjet.