Hoofdletters en leestekens

Nederlands CIOS-sittard

Leestekens

- De punt (.) gebruiken we om het einde van een zin aan te geven en na afkortingen

Vb: Jantje heeft goed gevoetbald. Enz. m.a.w o.a.

- De komma (,) wordt gebruikt om een korte pauze aan te geven.

Vb: Ik vind mijn buurjongen lui, irritant, achterdochtig en dom.

- Het vraagteken (?) plaats je na een rechtstreekse vraag.

Vb: Zal ik de afwas voor je doen?

- Het uitroepteken (!) plaats je achter een zin waarop je extra nadruk wilt leggen .

Vb: Hou op met dat geschreeuw!

- De puntkomma (;) scheidt en verbindt twee zinnen die dichtbij elkaar samenhangen.

Vb: Er zouden volgens de voorzitter wel tien leden komen; achteraf blijken er nog geen vijf zijn geweest.

- De dubbele punt (:) De dubbele punt wordt in de eerste plaats gebruikt om letterlijk aangehaalde woorden te leiden.

Vb: Henk zei: "Door de regen is de vakantie niet verpest"

Hoofdletters

Regel 1: Het eerste woord van de zin krijgt een hoofdletter. Als de zin met een apostrof of ander teken begint, krijgt het 2de woord een hoofdletter.

Vb: In de ochtend... 's Ochtends....

Regel 2: Personen en zaken die als heilig worden beschouwd, krijgen een hoofdletter.

Vb: het Opperwezen - Allah - Gij zijt groot

Regel 3: Vorstelijke personen, staatshoofden en kabinetsleden krijgen een hoofdletter.

Vb: Hare Majesteit - de Koningin - de Staatssecretaris

Regel 4: Persoonsnamen krijgen een hoofdletter. Het voorzetsel of lidwoord krijgt een hoofdletter aks er geen naam of voorletter aan voorafgaat.

Vb: Jan - mevrouw De Jong - Sint-Maarten - mevrouw Van der Velde

Regel 5: Aardrijkskundige namen krijgen een hoofdletter.

Vb: Brussel - Amsterdam - Zuid-Afrika

Regel 6: Namen van talen en dialecten krijgen een hoofdletter.

Vb: Brabants - Limburgs - Engels -

Regel 7: Namen van feestdagen en historische gebeurtenissen krijgen een hoofdletter.

Vb: de Tweede Wereldoorlog - Koninginnedag - Hemelvaart - Pasen

Vragen over interpunctie en hoofdletters

Hoofdletters:

robben komt in aanmerking voor een plek op het middenveld. naast de speler van bayern münchen zijn hiervoor onder anderen ook de duitsers toni kroos en marco reus en de spanjaard xabi alonso genomineerd.


Interpunctie:

Het Japanse bedrijf een van de zes belangrijkste partners van de FIFA is de tweede grote sponsor die de handen aftrekt van de wereldvoetbalbond eerder liet Emirates Airlines al weten niet langer in zee te gaan met de FIFA