הצטרפו והפכו למנחים טובים יותר

קורס מנחים לעל-יסודי

הכשרת מנחים בקורסים לפיתוח מקצועי בית ספרי על יסודי

כחלק ממטרות הרפורמה "עוז לתמורה" הוחלט להכשיר מורי מורים כמנחים בתכניות להתפתחות מקצועית של המורים המלמדים בבתי הספר העל-יסודיים, ליישום שלושת העקרונות המנחים את הרפורמה.

מפגש ראשון

Tuesday, Nov. 19th 2013 at 3pm

3 שושנה פרסיץ

Tel Aviv