פרוייקטים

הקשר הרב דורי

הקשר הרב דורי זהו פרוייקט שנוצר ע"י בית התפוצות והמשרד לעניני וותיקים בשיתוף משרד החינוך.

התוכנית מקנה לתלמידים ולאזרים הוותיקים חוויה חינוכית ערכית שמגבירה את המודעות הקהילתית והמשפחתית של הדור הצעיר לוותיקים.

באמצעות המפגש בכיתה והלמידה המשותפת נוצר קשר רב דורי בין התלמיד לסבא/סבתא שנחשף לסיפור חיו/ה ויחד הם מתעדים פרק בחיי העם היהודי


מטרות התוכנית:

1. יצירת קשר רב דורי של התלמיד עם המבוגר, וחשיפה לסיפורו של העם היהודי

2. חיזוק ערכים ינוכיים מובילים באקלים בית הספר כמו הקשבה, סובלנות

3. תיעוד העולם היהודי שהיה באמצעות סיפורים

פרוייקט מיחזור

מה כולל הפרוייקט

תוכנית זו הינה פעילות משותפת של גורמים הרואים בחינוך הסביבתי ערך עליון וכלי למינוף העיר באר שבע בתחום האזרחות הפעילה, שיתוף הציבור כדרך חיים.


התכנית מבטאת גישה חדשנית לפעילות סביבתית בבתי הספר בבאר שבע תוך שילוב הקהילה. בגישה זו, המורים והתלמידים מובילים את התהליך שהוא תחילת הדרך לקיימות.


מטרת על:

כל תלמידי בית הספר יגלו את הצורך בהפחתת פסולת, בשימוש חוזר ובמחזור, עד כמה הדבר קל ובמה הם עוזרים בכל להתמודד עם הפגיעה במשאבי הסביבה.

התלמידים ילמדו על מרכיבי הפסולת, האפשרויות הגלומות בניצולם, יתנסו בהקמת מרכז הפרדה בית ספרי, איסוף ומיון ויתמודדו עם הצורך בשמירה על המשאבים המתכלים וביחס לסביבה הפיזית והאנושית. התלמידים יפעלו בשיתוף הקהילה הסובבת לבית הספר ויובילו את הקהילה לפעולת בתחום ההפחתה, המיון, המחזור והדאגה לסביבה נאותה.


מטרות ויעדים:

1. הכרות עם בעיות סביבתיות גלובליות דרך הבעיות הסביבתיות המקומיות.

2. הקניית ידע תוך הדגשת עקרונות הקיימות בהתנהגותו היום יומית של התלמיד והבנת ההדדיות בין יכולתו כיחיד להשפיע על הסביבה.

3. התנסות חווייתית ומגוונת עם חומרים שונים כגון: נייר, זכוכית, פסולת אורגנית, פלסטיק, מתכת ועוד.

4. הכרת חומרים מזיקים לסביבה (בבית ובבית הספר)כגון: סוללות, שאריות חומרי ריסוס והדברה, תרופות, צבעים וכד'.

5. היכרות עם זרמי מחזור שונים הנמצאים בבית הספר- נייר, בקבוקי חוק הפיקדון, סוללות

6. פעילות תורמת ע"י הסברה ושיתוף הקהילה.


מה כוללת התכנית?

1. מפגשי מורים וסדנאות עבודה בכל בית ספר.

2. אתר אינטרנטי פעיל הכולל דפי הסבר והנחיה למורים ולתלמידים ומגוון פעילויות לתלמידים. כל בית ספר להוסיף ולהעשיר את האתר הבית ספרי והכללי על ידי העלאת כל נושא הקשור לפרויקט כמו חומרים חינוכיים, תיעוד והתנסות.

3. פעילויות עם ילדי בתי הספר.

4. הקמת מרכזי הפרדת פסולת.

5. מעקב שוטף והנחיית מורים.

6. פעילות משותפת לביה"ס ולקהילה.

7. טקס סיום עירוני הענקת תעודות לבתי הספר המשתתפים בפרויקט

תערוכת כלי משכן

תערוכת כלי המשכן זהו פרוייקט שמיועד לתלמידות כיתות ג' בבית הספר.

כל קבוצת בנות קיבלו כלי כלשהו מכלי המשכן והיו צריכות לבנות אותו ולהציג אותו לכל הכיתה ולהסביר מהו שימוש הכלי ומה מטרתו.

אח"כ הנחנו את הכלים בתערוכה יפה במסדרון בית הספר והזמנו את האמהות לבוא לראות את תצוגת כלי המשכן