TNTT Weekly

Week of January 19th, 2015

THE NATIONAL VEYM CENSUS

The National VEYM Census 2014 is currently featured on our TNTT website under Latest News. In the upcoming weeks, each chapter will receive a unique URL link to update its census information.


Why is the National census important to us?


The census helps us see the progress of our Movement and will also benefits us with researching, marketing, and planning for the VEYM.

TNTT WEEKLY SUBMISSION GUIDE

TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH

Meet, greet, and connect with leaders within the VEYM at Hội Nghị Ban Chấp Hành this April 10th-12th, 2015 in Fort Worth, Texas! Save the date, register early and book early to get the best price!


Registration is open until March 10th, 2015! Hurry and register now!


Click to view Official Announcement, Registration Form and Flyer. For questions, please direct to bchtu@tntt.org.

THÔNG BÁO NIÊM LIỄM - ANNUAL MEMBERSHIP DUES

Xin quý thành viên PT/TNTT đọc qua thư thông báo về đóng niêm liễm hàng năm và phổ biến rộng rãi đến nơi địa phương. Ban Chấp Hành Trung Ương rất mong sự cộng tác đông đủ và nhanh chóng của quý Miền cũng như quý Đoàn. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban nhiều ơn lành và sức mạnh đến quý thành viên để quý vị có thể tiếp tục xây dựng Phong Trào cũng như hướng dẫn các em đến gần Chúa hơn.


Xin nhấn để đọc Thư Thông Báo Niên Liễm (Vietnamese) hoặc Annual Membership Dues (English).

DEADLINE TO SUBMIT THE WORLD EYM CENTENNIAL CELEBRATION PARTICIPATION FORMS IS THIS SUNDAY!

Just 4 more days to submit your Rome 2015 Participant Registration Form! Don't miss the deadline!! Send to Tr. Teresa Trần, UV ĐH BCHTU @ tran0449@gmail.com by Sunday, January 25th, 2015, 11:59 EST!


View Centennial Celebration Program, Questions & Answers and Fundraising Ideas. What should I do If I Have Seven Extra Days in Europe?

WALK THE LENTEN PATH NATIONAL SPIRITUAL BOUQUET - COMING TO YOU NEXT TNTT WEEKLY!!

Have yet have a plan in placed for Lent?? No worries!! The National Executive Committee already has a plan in placed for your Region/Chapter!! Keep a look out at next week's TNTT weekly for the "WALKING the LENTEN PATH" National Spiritual Campaign! The campaign booklet is currently in the works and will be published in the upcoming weekly!!

NDAW T-SHIRTS ARE STILL AVAILABLE!

It is not too late to purchase an NDAW T-Shirt and support the The Little Hand, Big Hearts Organization at the same time!!! Hurry and place your order now! We still have some in stock! Support VEYM and lend a hand to Little Big Hand & Big Hearts Organization!!

UPCOMING EVENTS

Feb 18th

Ash Wednesday – VEYM National Spiritual Bouquet for Lent

Feb 28th

VEYM Membership Fee Due

Mar 12th

Sa Mạc Phêrô 12 – HLHT Cấp 1 – Norman, OK: Thư Thông Báo

Mar 27th

Sa Mạc Đồng Tiến 9 – HLHT Cấp 1 – San Diego, CA: visit http://goo.gl/forms/ZV2eRh9Hei

Apr 10th

Hội Nghị Các Cấp Lãnh Đạo – Texas

Apr 23rd

Sa Mạc Lửa Thiêng 43 & 44 – HLHT Cấp 2 ngành Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ – Prado Regional Park, CA

Apr 24th

Sa Mạc Samaritanô 55 – Huấn Luyện Trợ Tá – Prado Regional Park, CA

Jun 4th

Sa Mạc Damas 16 & Samaritanô 56 – HLHT Cấp 1 & Trợ Tá – Goshen, MA

Jun 9th

Sa Mạc Sinai XXIII – HLV Sơ Cấp – Washington DC: Thư Thông Báo, Đơn Ghi DanhFlyer

Jul 22nd

Sa Mạc Tiberia VII – HLHT Cấp III Lãnh Đạo – Escondido, CA: Announcement, Form and Flyer!

July 31st

Sa Mạc Xuất Hành 26 - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 - Prado Regional Park, CA

HƯỚNG TÂM LÊN

Click here to read past Hướng Tâm Lên. Mọi thắc mắc xin liên lạc Tr. Nguyễn Hồng Nhung, UV BC BCHTU via email hnhung.nguyen5@gmail.com

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


T.M. BCHTU


Tr. Phan Xuân Thịnh

UV Truyền Thông