ה- ריבוע

רום & רותם

תכונות הריבוע

  • צלעות: כל צלעותיו מקבילות, כל צלעותיו שוות באורכן.
  • זוויות: כל זוויותיו ישרות (90 מעלות).
  • אלכסונים: כל אלכסוניו שווים זה לזה, כל אלכסוניו מאונכים זה לזה, כל אלכסוניו חוצים זה את זה, כל אלכסוניו חוצים את זווית המוצא.
  • סימטריה: בעל סימטריה שיקופית וסיבובית.

הריבוע הוא מצולע משוכלל!

מצולע משוכלל הוא: מצולע שכל צלעותיו וזוויותיו שוות.

הריבוע נמצא בכל מקום בחיינו!

לדוגמא:

  • דפים
  • כריות
  • כפתורים במקלדת
  • ועוד.....

הריבוע הוא מצולע מאוד מיוחד אז אנחנו מקוות שלמדתם משהו עליו