שם הספר / שם המחבר

שם התלמיד, כיתה

תעודת הזהות של הספר

שם:

מחבר:

מתרגם:

מאייר:

שנה:

הוצאה לאור:

סוג הספר:


אפיון דמויות

תקציר הספר

תקציר....

המלצה הכוללת טיעונים

פתיחה

טענה

2 נימוקים לפחות ודוגמאות

סיום

Washington Conservatory : What is the sound of E. Pluribus Unum?