TNTT Weekly

MAY YOU SHINE THE LIGHT OF CHRIST IN THE NEW YEAR 2016

Big image
Big image
Big image

VỀ ĐẤT HỨA REGISTRATION

Registration for Về Đất Hứa 6 is coming tomorrow. Save the time on your New Year's Day, January 1st 2016 at 6 p.m. Central Time.


Make sure to follow the VĐH guidelines below and register your TNTT Membership on tntt.org prior to the VĐH Registration. Have questions about it? Check out the FAQ! You can also contact Ban Thành Viên via email membership@tntt.org or a representative of each Region in the Committee.

VỀ ĐẤT HỨA

Press this button to access VỀ ĐẤT HỨA Website.

Big image
VDH Registration 1

Don't miss out a wonderful opportunity that only comes every 6 year. Majority of the Huynh Trưởng only go to Về Đất Hứa once, 20% attended twice, a small percentage has been there 3 times. What is your record?


Check out our mobile-friendly Về Đất Hứa website for the highlight, FAQ and competitions. Deadlines are quickly approaching in just over one month. Contests are open to all official Youth-Leaders and Chaplain Assistants: Registration and Promotional Video Contest (deadline: January 20, 2016) and the Huynh Trưởng Ca Video Contest (deadline: January 31, 2016)!!


Share us #VDH6 #Christlivesinme. See you there!!!

Big image

TNTT Q&A

Q: What would Phong Trào suggest us to do with the workbooks that ends in 2015?

A: The workbook is for individual to keep.

Q: Do we know when the next batch for 2016 would be available?

A: BNH TU is still working really hard to have the workbooks in printing shop by next week. Phong Trào plans to distribute the workbooks to all chapters by January 16th, 2016. The lessons for the week of January 10th, 2016 should be available online this coming week.

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!

30TH ANNIVERSARY OF ĐOÀN CHÚA HÀI ĐỒNG, SEATTLE, WA

Trong niềm vui hân hoan mừng đón Chúa Giáng Sinh, phong trào cũng xin gửi lời chúc mừng đến với Đoàn Chúa Hài Đồng (Seattle, WA) nhân dịp lễ kỷ niệm 30 năm thành lập đoàn. Đoàn là cái nôi, nơi bắt đầu của Miền Tây Bắc và các Đoàn ở cao nguyên tình xanh. Trong 30 năm vừa qua, đoàn đã lớn khôn và trưởng thành nhờ Hồng Ân của Chúa Hài Đồng Giêsu. Nguyện xin Chúa Hài Đồng Giêsu luôn tiếp tục che chở và dìu dẳt từng bước đi của mỗi thành viên trong đoàn. Phong trào xin chúc mừng đoàn Chúa Hài Đồng và hy vọng đoàn luôn tiếp tục phát triển vững mạnh trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Big image

UPCOMING EVENTS

Mar 10th

Sa Mạc Dấn Thân 14 - HLHT Cấp 1 - Houston, TX | Contact: Tr. Đặng Ánh Tuyết

Apr 2nd

Fundraising Dinner/Tiệc Gây Quỹ tại Miền Đông Bắc - Boston, MA

Apr 8th

Về Đất Hứa 20 - HLHT Cấp 1 - Arcadia, CA | Contact: Tr. Phạm Mạnh Cương, LĐRK

Apr 22nd

Sa Mạc Giôsuê 2 - HLHT Cấp 1 & Sa Mạc Lửa Thiêng 45 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu

Sa Mạc Trợ Tá Samaritanô 58 - Phoenix, AZ | Contact: Tr. Đào Đức Khánh

Jun 1st

Sa Mạc Tiberia 8 - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III - Goshen, MA

Jun 30th

Đại Hội Về Đất Hứa 6 - Coming to the Promised Land VI

Jul 22nd

Lửa Thiêng 46 - HLHT Cấp 2 Ngành Thiếu - San Diego, CA | Contact: Tr. Đào Đức Khánh, MTN

Aug 18th

Damas 17 - HLHT Cấp 1 - Delevan, NY | Contact: Tr. Trần Sam, MĐB

Damas 18 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu - Delevan, NY | Contact: Tr. Trần Sam, MĐB

Sep 1st

Sa Mạc Tiberia 9 - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III - Miền Nam

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông