עבודה בתנ"ך

ההגדה של פסח והטקסט המקראי

מגישות: עדן פרנג'י וקארין שובל

כיתה: ז' 1

מורה: אורנה קפש

תאריך הגשה: 26.4.15

ביה"ס: מקיף ח'

שני ציטוטים המופיעים בהגדה ובטקסט המקראי

" הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ"

הסבר: החשש של פרעה- חששו היה שבני ישראל יצטרפו לאויבים של מצרים ויפגעו בהם או יגרשם ממצרים.

" וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס"

הסבר: פרעה חשש מעם ישראל ולכן הטיל עליהם גזרה . הגזרה-הטלת מיסים ובניית ערי מסכנות , האחראים לביצוע הגזרה הם שרי המיסים.

תיאור הטקס הנערך במשפחתי במהלך הקריאה של עשר המכות

קארין שובל :

במהלך הקריאה של עשר המכות סבי מקריא את עשר המכות ושופך כוס יין לקערה כל פעם שהוא מקריא מכה ואחר כך אומר "פסח חדש וכשר" , לאחר מכן הוא שם מים בכוס בה שפכנו את היין ו"מנקה" בעצם את הדם-את המכות שלא יקרה שוב.

עדן פרנג'י :

במהלך הקריאה של עשר המכות אנו ממלאים כוס יין וטובלים את הזרת בתוכה כאשר מקריאים כל מכה ואז אחרי שטבלנו את הזרת בכוס מנגבים אחר כל מכה במפית.

עשר המכות

מכת דבר

מראה המקום של המכה בתנ"ך : פרק ט' פסוקים 1-7.

"ויעש יהוה את הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד" ( פסוק 6 )

תיאור המכה והנזק שגרמה : ה' פונה למשה ואומר לו לגשת לפרעה בפעם החמישית ולבקש ממנו לשחרר את בני ישראל ממצרים . משה מתרה בו שאם לא ישלח את עם ישראל, ה' יכה אותו במכת דבר. בפעם הזאת אומר משה את דבריו בתקיפות בדיבורים קשים, משום שפרעה כבר הכיר כי דבר ה' מתקיים במלואו, ובכל זאת הוא מקשה את ליבו . במכה זו מתו כל הבהמות של המצרים באחת, סוסים, חמורים, גמלים, בקר, וצאן, לעומת זאת מבהמותיהם של ישראל לא מת אף בהמה . מכה זו פגעה בבעלי החיים בחקלאות ובאדם-בימים ההם לא היו עדיין מכונות ומכוניות . שוורים, פרות וחמורים, שמשו לחרישה, לדיש והובלה. סוסים היו כלי תחבורה חשוב למרחקים ארוכים. פרות סיפקו חלב ובשר, והצאן - בגדים.

תגובת פרעה : פרעה שולח אנשים לבדוק אם החיות של בני ישראל לא מתו ושבני ישראל לא נפגעו מהמכה ואכן אף חיה לא מתה ובני ישראל אינם נפגעו מהמכה ,פרעה כועס וה' מקשה את ליבו שוב ופרעה מסרב ולא שולח את העם. "וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם"(פרק ט' , פסוק 7).

המסקנות מן המכה :

במכה זו משה שוב הולך לפרעה ומבקש ממנו לשחרר את העם ומזהיר אותו כי אם יסרב ה' ישלח בו את מכת הדבר , ה' מקשה את ליבו של פרעה שוב ופרעה לא שולח את בני ישראל . בנוסף במכה זו כל הבהמות של המצרים מתו והמצרים נפגעו אך לעומתם עם ישראל לא נפגע וה' הפלה אותם לטובה.

מכת צפרדע

מראה המקום של המכה בתנ"ך : פרק ז' 26-פרק ח' 12.

"ויט אהרון את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים" ( פרק ח' פסוק 2 ).

תיאור המכה והנזק שגרמה : ה' פונה למשה ואומר לו לגשת לפרעה ולבקש ממנו לשחרר את בני ישראל ממצרים .

משה מתרה בו שאם לא ישלח את העם ה' ישלח בו את מכת צפרדע , ומתאר לו שהצפרדעים יהיו : ביאור, במיטתו , בביתו , בבית עבדיו וכו'. במכה זאת, התמלאה כל ארץ מצרים בצפרדעים. אהרון הוא זה שביצע את המכה : אהרון נוטה את ידו במטה על הנהרות , על היאורים ועל האגמים במצרים ומן המים החלו לעלות צפרדעים והצפרדעים התפשטו לאט לאט בכל ארץ מצרים. מכה זו פגעה בסביבה ובאדם-במצרים. הצפרדעים היו בבתיהם של המצרים, במקורות המים של המצרים וכו'.

תגובת פרעה: פרעה מבקש ממשה ומאהרון להסיר את המכה ממנו ומעמו ואומר שהוא ישלח את העם לזבוח לה'.

המסקנות מן המכה:

במכה זו משה שוב הולך לפרעה ומבקש ממנו לשחרר את העם ומזהיר אותו כי אם יסרב ה' ישלח בו את מכת הצפרדע, במכה זו פרעה מבקש ממשה ומאהרון להסיר את המכה והוא ישלח את העם לזבוח לה'. כשפסקה המכה פרעה משנה את דעתו ומסרב שוב לשלוח ולשחרר את בני ישראל ממצרים.

Big image
הסרטון הכי מדהיייייים שממחיש את יציאת מצריים !!! (לא מדויק כ''כ אבל בכל זאת)