Agweddau o Flogio

Sut i fod yn synhwyrol a wych ar yr un pryd pan yn flogio?

Byddwch yn ddiogel

Fel pob gwefan cymdeithasu arall, mae'n rhaid i chi fod yn ddiogel. Mae'n rhaid i chi fod yn synhwyrol am wybodaeth rydych chi'n rhoi am eich hun. Dylsech chi ddim rhoi y manylion canlynol:
  • Enw Llawn
  • Cyfeiriad
  • Rhif Ffon
  • Manylion Banc

Yn ogystal a hynny, dylsech chi ddim blogio i baratoi rhyw fath o ddigwyddiad gyda eich ffrindiau. Er enghraifft, dweud wrth eich ffrind i gwrdd yn y sinema am hanner awr wedi dau.

Byddwch yn Gyfrifol ac Adeiladol

Pan i chi'n flogio, gwnewch yn siwr eich bod chi'n gyrfifol ac yn adeiladol yr un pryd. Gwnewch yn siwr eich bod chi'n aros ar y thema pridol a ddim yn mynd off drac. Adeiladwch eich blog, dechreuwch eich syniad yn eithaf bychain wedyn cynhyddwch y syniad pan yr ydych yn cyrraedd y diwedd. Gwnewch yn siwr hefyd bod eich darllennwyr yn gallu ymuno i fewn gyda chi, rhowch cwestiynnau rhyngweithiol a gofynnwch am gymorth wrth y darllennwyr
Big image