Vaardig in Verpleegtechniek

beroepsprestatie 2.1

Doel van de folder

Deze folder maak ik aangezien ik complicaties moet beschrijven die zich kunnen optreden bij het uitvoeren van vaardigheden in de verpleegtechniek. Met behulp van deze folder wil ik bewijsstuk C van beroepsprestatie 2.1 afronden. De verpleegtechnische handelingen die ik hieronder ga beschrijven zijn: darmspoelen en het verzorgen van een tracheacanule.

Het verzorgen van een tracheacanule

Doel:Het verzorgen van een kunstmatig aangelegde ademopening om een onbelemmerde ademhaling in stand te houden en irritatie van de omringende huid te voorkomen


Complicaties:

 • Tijdens deze handeling wordt er regelmatig een hoestprikkel opgewekt.
 • Verstopping van de canule door slijm/ bloed dit kan de volgende klachten met zich meebrengen: benauwdheid, verstikking
 • Dichtklappen van de tracheostomie (bij verwijderen buitencanule)
 • Aspiratie van vocht met als gevolg een pneumonie
 • Huidirritatie

Het uitvoeren van een darmspoelen

Doel van darm spoelen

 • De cliënt heeft last van ernstige obstipatie
 • De cliënt moet een onderzoek van de darmen ondergaan
 • De cliënt moet een operatie aan de dikke of dunne darm ondergaan


Complicaties die zich voor kunnen doen bij darmspoelen zijn:

 • Bloedingen ten gevolge van aambeien
 • Beschadiging aan de darmen
 • Onwel worden
 • Darmkrampen

Conclusie

Ik hoop met behulp van deze folder te voldoen aan de eisen van bewijsstuk C. Ik hoop dat ik met behulp van deze folder de volgende werkprocessen met de bijbehorende competenties gehaald heb.


Werkproces 1.4: voert verpleegtechnische handelingen uit

- Competentie T: Instructies en procedures opvolgen

- Competentie L: Materialen en middelen inzetten


Werkproces 3.1: Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep

- Competentie P: Leren