יחסי גומלין בין בעלי חיים

מאת - רוי בן זקן

יחסי גומלין

מהם יחסי גומלין

  1. יחסי גומלין הם השפעות הדדיות שמתקיימות בין אורגניזמים שונים בבית גידול. ליחסי גומלין השפעה מכריעה על הדינמיקה של גדלי אוכלוסיות, על תפקודיהן בחברה הביולוגית, ועל עיצובה של חברה זאת.

תחרות/תחרות בין מינית

תחרות

תחרות בין-מינית נובעת מצריכתו של משאב משותף, אך כמובן שמדובר בצריכה על ידי שני מינים שונים; וגם כאן התחרות עשויה להיות תחרות ניצול, או תחרות הפרעה. ככלל, תחרות בין-מינית חלשה מתחרות תוך-מינית.

טריפה

  1. יחסי טריפה או "יחסי טורף-נטרף", הם יחסי גומלין בהם פרטי מין אחד צורכים פרטי מין אחר. על פי הגדרה רחבה זו יחסי טריפה אינם מוגבלים רק לאכילת בעל חיים אחד על ידי בעל חיים אחר, אלא גם אכילת צמחים,
Big image

הדדיות

בסוג זה של שותפות שני השותפים יוצאים "נשכרים".

החיים של שני המינים יחד מביאים תועלת לשניהם.

במקרים מסויימים השותפות חזקה כל-כך עד ששני השותפים אינם יכולים להתקיים בנפרד.

Big image