Zeekleilandschap

Gabriel Sonmezer 2K2

Ontstaan van zeelkleilandschap

Het zeekleilandschap is ontstaan door eb en vloed. Het is twee keer per dag eb. Het wad staat dan twee keer per dag droog. Als het vloed is, stroomt het zeewater over het wad. Het zeewater laat daar dan een heel dun kleilaagje achter.

Hoe herken je zeekleilandschap

Veel akkers en weilanden beschermd door dijken en duinen .

Zeekleilandschap is vruchtbaar grond , geschikt voor landbouw

Kenmerken en uiterlijk

Het zeekleilandschap is vlak en open. Zeekleilandschap vind je doorgaans grootschalige landbouw plaats . Kleigrond is namelijk erg voedselrijk , en houd ook lang water vast .

Ligging van het zeekleilandschap

Het oude Nederlandse zeekleilandschap is te vinden in grote delen van het laagland van Noord- en West-Nederland. Het zeekleilandschap begint achter de duinen en de zeedijken en loopt tientallen kilometers landinwaarts.