רצינו שתדעו, 36

11 במאי 2013, ב' בסיון תשע"ג

היערכות לקראת בחינות הבגרות - אחריות המדריכים

שלום לכולם,


ההערכות לקראת בחינות הבגרות נמצאת בעיצומה. כידוע לכולנו רבים התלמידים הזכאים לבחינה בעל פה. במועד החורף, כאשר מספר הנבחנים מצומצם יחסית, מרים מצליחה להדביק את הצרכים ובמידת הצורך גם לנייד בוחנים בין בתי הספר.


אך במועד הקיץ עומדות להתקיים 4 בחינות שונות, וכמעט בכל בית ספר יש מספר גדול של נבחנים - 'רגילים', נבחני משנה ואקסטרניים. אי לכך - על צוותי ההוראה המקומיים להתגייס למשימה ולבחון את תלמידיהם.


דא עקא שלא כל מורה עומד בתנאי הסף שנועדו להבטיח בחינה אמינה ומקצועית של התלמיד. המנועים הם מורים חדשים מאוד במערכת שטרם צברו ניסיון, ומורים שלא טרחו להשתלם ולהתעדכן בשינויים שחלו בהוראת המקצוע ב-4 השנים האחרונות.


לצערי, למרות חוזרי המפמ"ר המחייבים, מכתבים אישיים למנהלים והודעות חוזרות ונשנות, יש עדיין במערכת מורים שלא הגיעו להשתלמויות שלנו. במקרה זה - האחריות מוטלת על מנהל/ת בית הספר ואין בכוונתנו לסייע לבית ספר כזה באמצעות ניוד מורים מבתי ספר אחרים.


מנגד אנו נתגייס ונסייע כאשר צוות בית הספר עשה כל שלאל ידו על מנת לעמוד בדרישות הסף שלנו, אך חסרים לו בוחנים בשל ריבוי חריג של נבחנים בעל פה.


וכאן בדיוק אתם נכנסים לתמונה:


1. חשוב לבדוק (ברשימות המעודכנות הנשלחות על ידי מרים) מיהם המורים המסורבים. בכל מקרה של סירוב יש לפנות ללמנהל/ת בית ספר ולרכז המקצוע ולהודיע להם על הליקוי שהתגלה בצוות. דיווח על השיחה יש לשהעביר אלי כדי שאוכל לנהל מעקב ולבדוק האם יש בתי ספר שהם סרבנים סדרתיים המטילים על אחרים את האחריות על תלמידיהם. יתרה מכך - בית ספר כזה יקבל ממני מכתב עם העתק למנהל/ת המחוז.


2. חשוב לבדוק האם בתי ספר באזורכם "מכוסים" לקראת הבחינה. להזכירכם כל מורה יכול לבחון עד 4 תלמידים, והבדיקה צריכה להיעשות על בסיס מפתח זה.


3. חשוב לנסות ולגייס מורים המוכנים להושיט יד - מורים בשנת שבתון, או מורים שפרשו לגימלאות לאחרונה. אנו זקוקים לכל מורה.


4. ולמען הסר ספק: האחריות לתקינות מערך הבחינות בעל פה מוטלת על כל מדריך ומדריך באזורו הוא. אחריות - העל מוטלת על מרים. פירוש הדבר שמרים תושיט לכם עזרה במקרה בו כלו כל הקיצין ולא נמצא פתרון לבית ספר זה או אחר. אך הכתובת הראשונה היא אתם. אי לכך - הקפידו לענות למיילים של מרים מהר ככל האפשר, וטפלו בעצמכם ברוב המקרים, הליך שיאפשר למרים להתפנות ולטפל במקרים הקשים באמת.


אני יודעת כי רבים רבים מכם אכן פועלים כך, ומרים מדווחת לי על התגייסות מרשימה שלכם. מכאן שהדברים נכתבו עבור המיעוט שטרם פעל כך, כדי להבטיח שכולנו "ניישר קו".

כנס פדגוגיה חדשנית

תודה לנרשמים הרבים! המדובר בכנס חשוב מאוד ובו נחשף לעולם ההוראה העתידי. אשמח מאוד אם מדריכים נוספים ירשמו.

הוראת היסטוריה - יוזמת ארגון המורים

בסוף השבוע שוגר על ידי ארגון המורים המייל הבא:


9 במאי, 2013

‏כ"ט באייר, תשע"ג

לכבוד

המורים חברי ארגון המורים

שלום רב,

במשך השנים, במקביל לכל הפעילות של ארגון המורים הנעשית למען חבריו בכל התחומים, אנו משתדלים ליצור מעורבות פעילה של המורים בנושאים שונים. לדוגמה: למאות מורים היה חלק בבניית הרפורמה "עוז לתמורה", בהשתלמויות לוועדי מורים, בכנסי מורים, במתן מידע בנושאים שונים ועוד.

כעת, לאור התוכניות השונות של משרד החינוך במגוון נושאים, והשינויים האמורים להיעשות ולהיות בעלי השפעה על החינוך העל יסודי, אנו מבקשים לשתף אתכם בגיבוש עמדתו של ארגון המורים בנושאים שלהלן:

א. בחינות הבגרות – צמצום מקצועות, צמצום שאלונים ומועדי בחינות

ב. תוכנית הלימודים בהיסטוריה

ג. הערכה חלופית ועבודות חקר (כתחליף לבחינת בגרות)

ד. הערכת מורים

ה. לוח חופשות

בכוונתנו ליצור קבוצות דיון, אחת או שתיים בכל נושא, ובכל קבוצה 15 – 20 מורים. ייתכן שאם תהיה היענות גדולה, לא נוכל לשלב את כל הפונים, ולכן נזמן אותם על פי קדימות המענה, מתוך שימת לב לשילוב מורים מכל המגזרים, מכל אזורי הארץ ומכל הבעלויות.

המסקנות וההמלצות שתגבשנה קבוצות הדיון תשמשנה את הנהלת ארגון המורים בדיונים עם משרד החינוך.

על מקומות המפגש ומועדיהם נודיע בהמשך.

מורים המעוניינים ליטול חלק מוזמנים לפנות במייל: kerens@igm.org.il ולציין שם מלא, מקצוע ההוראה, שם ביה"ס ופרטי יצירת קשר.

בברכה,

רן ארז

יו"ר הנהלת ארגון המוריםבאופן טבעי הפנייה עוררה תמיהות אצל חלק מכם ואצל מורים שונים אשר מיהרו לפנות אלי. מאחר וגם אני לא הייתי בסוד העניינים פניתי לשרון סייג המוכר לכולנו. בעקבות השיחה איתו אני קוראת לכם להצטרף לקבוצות אלה ולהשפיע על הדיון בהן. כמו כן - הובהר לי כי בניגוד למופיע במייל אין הכוונה לדון בתוכנית הלימודים עצמה.

מפגשנו הבא:

כזכור נפגש ב-21 במאי, יום שלישי שלאחר החג, במקווה ישראל.


על סדר היום:


  • 11:00 - 9:30 מקווה ישראל - סיור חווייתי.

11:45 - 11:00 עודד ומיכל נצר - עיצוב יצירתי של סביבות לימודיות

12:00 - 11:45 הפסקונת

13:00 - 12:00 היערכות לקראת תשע"ד - עידוכנים וחידושים

13:45 - 13:00 ארוחת צהרים (23 ש"ח לאדם)

14:45 - 13:45 היערכות לקראת תשע"ד - המשך


נוכחותכם חשובה מאוד מאוד!!

חג שמח וטעים לכולם !

אורנה