ירושלים של זהב

ירושלים של זהב/ נעמי שמר

איך התמונה קשורה לשיר?

התמונה הזאת ממחישה את השיר בכך שהשיר מדבר עליה,

לדעתי, הכותל הוא המקום הכי חשוב בירושלים, זה המקום בו אנשים באים להתפלל לה',

ואני חושבת שאם הם באים להתפלל לה' זה סימן שהם מאמינים בו.

מדרש לשיר

למה ארץ ישראל נמשלה לצבי? לומר לך: מה צבי זה קל מכל החיות, אף ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה.

בבלי, כתובות קיב, עמוד א.