תל חי

מגישים: בר ודניאל

1. מדוע הדמות היא דמות המופת?

הדמות מופת היא יוסף טרומפלדור, הוא הפך לדמות מופת כאשר הגן על הישוב תל חי מפני ערבים שניסו להרוג את הצרפתים.

2. מה היה חלומה?

חלומה היה לגרש את הערבים מהישוב כדי שלא יהרגו את הצרפתים מפני שהם שהם היו השונאים שלהם אך כשהם ניסו לעצור את הערבים הם התחילו קרב של חילופי אש ונהרגו אנשים...

3. מה עשתה כדי להגשים את חלומה?

כדי להגשים את חלומה היא נלחמה בכל הכוח ולא וותרה נגד הערבים כדי שלא ייפלשו לתל חי ויהרגו את הצרפתים. גם כאשר היה קשה לא וויתרו......

4. עם אילו קשיים התמודדה?

הקשיים שהיא התמודדה הם:

1. הערבים הרגו חלק מהאנשים שביישוב

2. הערבים הרסו את היישוב

3. משפחות ההרוגים רצו נקמה

לא רק טרומפלדור: סיפור חצר תל חי