Het ecologisch drama

Michelle scherrens groep:1Het Aralmeer of ook wel het ecologisch drama genoemd is gelegen in Azië ten oosten van de Kaspische zee het meer geeft al enkele jaren een groot probleem namelijk: het meer krimpt en het waterniveau daalt ieder jaar. Maar ook het zoutgehalte verminderd in het meer vroeger bestond het meer uit 1 deel maar ondertussen is daar al verandering in gekomen. Nu bestaat het uit 2 delen een noordelijk en een zuidelijk deel maar om die delen terug met elkaar te verbinden werd er een kanaal gegraven. het deel er tussen is zoutwoestijn (door verdamping blijft zouten op het oppervlak liggen).


Dit drama werd veroorzaakt door de mens. Men zegt dat dit het gevolg is van pesticiden en nog allemaal andere chemische stoffen die terechtkwam in het meer doordat men katoenteelt deed in het gebied rond het meer bij de grootte katoenplantages werd er ook beslist een heel groot irrigatiesysteem op te richten om het stuk grond vruchtbaar te maken.


De merkbare gevolgen van het verdwijnen van het Aralmeer is dat er de laatste jaren veel meer toerisme is. De toeristen willen allemaal het meer nog eens zien voor het is uitgedroogd. Maar wat wel opgemerkt word is dat er weinig mensen daar het Kazachse (noordelijke kant) gaan van het meer omdat het daar al is uitgedroogd.


De gevolgen voor de mensen daar is dat men minder werkgelegenheid geeft doordat men niet meer kan gaan vissen. Midden in het vroegere Aralmeer lag ook een klein eiland: Vozrozhdeniye die door de uitdroging is verlaten en uiteindelijk werd gebruik om biologische wapens te ontwikkelen. Maar later verlieten de laboratoriummedewerkers het eiland en lieten al hun afval achter op het eiland waardoor de eilandbodem opnieuw werd vervuilt.


De laatste jaren zijn er internationale projecten aan de gang om voor het Aralmeer te redden wat er te redden valt. Men hoopt zo later terug het meer in een degelijkere staat te krijgen dan deze nu is. Maar dat zal de toekomt uitwijzen of ze erin geslaagd zijn.