TNTT Weekly

Week of December 7th, 2015

Big image

Xin tất cả quý Ban Chấp Hành Miền, Liên Đoàn và Đoàn các nơi kêu gọi các quý Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, và Huynh Trưởng thành viên trên 18 tuổi đăng nhập hồ sơ cá nhân (registration) trên trang mạng: http://www.tntt.org cho chính mình. Trang mạng đã được nối kết với hệ thống NetForum Pro. Hồ sơ cá nhân của các thành viên sẽ được bảo mật bởi chính công ty Avectra. Ban Chấp Hành Miền, Liên Đoàn và Đoàn sẽ xác nhận các đăng ký thành viên trong Miền|Liên Đoàn|Đoàn của họ. Tất cả các thành viên cần phải đăng nhập hồ sơ cá nhân trên mạng để được đăng ký các chương trình của Phong Trào trong tương lai trên mạng.


Nếu quý thành viên nào có bất kỳ mối quan tâm hay câu hỏi nào, xin vui lòng vào trong trang mạng FAQ của phong trào để biết thêm chi tiết cách đăng nhập vào thành viên của Phong Trào trong VEYM database.


Hoặc liên lạc Ban Thành Viên qua email membership@tntt.org hay đại diện của các Miền trong Ban Thành Viên:


Xin nhấn vào Thư THÔNG BÁO - Hệ Thống Quản Lý và Nối Kết Thành Viên để biết thêm chi tiết

Big image

VỀ ĐẤT HỨA WEBSITE

Xin mời mọi thành viên nhấn vào trang mạng VỀ ĐẤT HỨA để theo dõi các tin tức Đại Hội VỀ ĐẤT HỨA VI. Big Shout-Out to Tr. Phạm Thiên Anh & Hứa Minh Viễn đã thực hiện trang mạng cho ĐHVĐH!!

VỀ ĐẤT HỨA

Press this button to access VỀ ĐẤT HỨA Website.

VỀ ĐẤT HỨA REGISTRATION KICK OFF


TO BE COMING SOON....

VĐH COMPETITIONS

Share your talent and creativity! Earn some cash to help expense your VĐH trip and experience!! We invite all Youth-Leaders and Chaplain Assistants to participate in the Registration and Promotional Video Contest (Deadline: January 20, 2016) and the Huynh Trưởng Ca Video Contest (Deadline: January 31, 2016)!!


Check our promo poster for more details! Please encourage, motivate and disseminate to your Chapter, Leage of Chapters, and Region!


Click here to view contest rules and guidelines.


----> Take a sneak peek at our upcoming competitions!! All Youth-Leaders and Chaplain Assistants are encouraged and invited to enter the contests! Put on your thinking cap and start brainstorming because it's coming your way... real soon!!


For questions, kindly contact Ban Vận Động VĐH6 @ banvandong.vdh@gmail.com

Big image

INTRODUCING THE ORGANIZING COMMITTEE

Are you interested in joining the VĐH6 Organizing Committee? Contact our committee leaders to join! Contact details can be download here!


Share us #VDH6 #Christlivesinme

THE ORGANIZING COMMITTEE

Press this button to view/contact Organizing Committee Leaders

Big image

HƯỚNG TÂM LÊN 56 - "TNTT, MERCY, PEACE" CHRISTMAS EDITION

Dearest Regions, League of Chapters, Chapters, and all VEYM members!!


Please encourage and motivate your members to participate in the upcoming National Newsletter, Christmas Edition! Share your stories, writings, events, and pictures to represent your Chapter, League of Chapter, and Region!


With the theme "TNTT, MERCY, PEACE", we, as VEYM members seek mercy from God and others in order to help us truly find peace. Share your thoughts on how has mercy in God and others had helped you find your peace.


Please submit all works to Ban Báo Chí @ htl.veym@gmail.com by December 20, 2015!


We look forward to receiving your contribution!!

ST. FAUSTINA - Messenger of Mercy

Helena Kowalska--born on August 25, 1905 in Glogowiec, Poland--was the third of ten children of Stanislaus and Marianne Kowalska. The thought of becoming a Religious Sister came to Helena when she was seven. The desire to dedicate herself more closely to God through religious life did not leave her. When she turned eighteen, she finally asked her parents for permission to join the convent. Her parents rejected the idea, because they needed her to help the family financially by working. Obedient to her parents, she went on with the world and its vanities until one day in 1924 when at a dance, in the middle of the dance, she saw the suffering Christ. Very shortly after that experience, she left for Warsaw to enter a convent without even knowing which convent to join. She asked the Blessed Mother Mary to help her.


Helena was turned down by several convents – she was poor and had only 3 simple years of education. Finally, the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy accepted her. On April 30, 1926 she received her religious habit and her name became Sister Maria Faustina. Her main tasks while in the convent were working in the kitchen and the garden. Yet, underneath these simple tasks, this humble Sister developed a great union with God. Actually, Sr. Faustina wrote a diary of her encounters and conversations with Jesus which has the title: “Divine Mercy in My Soul.”


Jesus appeared to Sr. Maria Faustina in 1931 as she was chosen by Him to be the Apostle and “Secretary” of God’s mercy. He instructed her to paint a picture of him and to make known to the world the message of His mercy. Despite all the challenges and struggles, Sr. Faustina carried out God’s will with a child-like trust; the painting of the Divine Mercy was done in 1934 by artist E. Kazimirowski under the guidance of Sr. Faustina. Jesus also requested Sr. Faustina to make known that He wanted the image to be venerated on the Sunday after Easter. This wish was fulfilled by Pope John Paul II when he stated in his homily at the canonization of Sr. Faustina: “The Second Sunday of Easter from now on throughout the Church will be called ‘Divine Mercy Sunday.’” Today the Divine Mercy Chaplet is being recited worldwide. This Chaplet was dictated by the Lord Himself to Sr. Faustina.


Sr. Faustina’s health deteriorates and she passed away on October 5, 1938 in Krakow at the age of 33. She was beatified on April 18, 1993 and canonized a saint on April 30, 2000 by Pope John Paul II in Rome on Divine Mercy Sunday.


The Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy has posted the full text of Sr. Faustina's diary on their website at: http://www.faustyna.pl/zmbm/en/diary-full-text/

Big image

LIVE AN APOSTOLIC DAY - EVERY DAY!

What a blessing it was to see so many of you out Sharing Christ this past weekend as part of VEYM-TNTT National Day of Apostolic Works kick off! Keep it up! Live an Apostolic Day EVERY DAY!!!


We are looking forward to another round of NDAW events this coming weekend across the country! Can't wait to see your smiling faces Sharing Christ!

Big image

GÓP MỘT BÀN TAY - BUILD THE VEYM NATIONAL FUNDRAISING - THANK YOU!

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã ban cho buổi tiệc gây quỹ lần thứ tư của PT được tổ chức tại Miền Tây Nam vào Chúa Nhật ngày 06 tháng 12 năm 2015 được diễn ra thật tốt đẹp tại Mon Amour Banquet thuộc thành phố Anaheim, CA với số thu được trên $140,000.00 USD (Net). Buổi tiệc đã được sự ủng hộ và tham dự đông đảo của các Cộng Đoàn Giáo Xứ trong Giáo Phận Orange, Los Angeles, San Diego, Riverside và các Liên Đoàn: LĐNS, LĐ Ra Khơi, LĐ San Diego với số bàn tiệc là 65 bàn.


Buổi tiệc được thành công tốt đẹp là nhờ vào sự hy sinh và làm việc rất tích cực của các Cha T.U, các Trợ Tá và các Trưởng trong Ban Tổ Chức cùng với sự yểm trợ nhiệt tình của Trưởng Chủ Tịch Miền và BCH Miền, Liên Đoàn Trưởng LĐNS, LĐRK, LĐSD, LĐSN và các Trưởng trong BCH Liên Đoàn qua việc kêu gọi và phân phối vé tại các giáo xứ, cộng đoàn.


Qua 4 buổi tiệc gây quỹ vừa qua tại Miền Tây, Miền Tây Bắc, Miền Trung và Miền Tây Nam. Ngoài mục đích gây quỹ để có thể tậu mãi được trụ sở chính cho PT. Các buổi tiệc cũng là dịp cho các phụ huynh, ân nhân và quan khách tham dự thấy được tận mắt và cảm nhận được sức sống mãnh liệc, các sinh hoạt giáo dục vô cùng phong phú và các thành quả mà PT đã đạt được trong suốt nhiều chục năm qua. Đó cũng là những lý do khiến cho các buổi tiệc được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người tham dự.


Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho quý Cha, quý Trợ Úy, Trợ Tá và Huynh Trưởng các Cấp đã hết lòng yểm trợ và cộng tác cho việc tổ chức được thành công tốt đẹp.


View more pictures here!


Tiệc Gây Quỹ kế tiếp sẽ được tổ chức tại Miền Đông Bắc vào ngày 2 tháng 4, 2016 tại Nhà Hàng: Hei La Moon Restaurant | 88 Beach Street, Boston, MA 02111


Xin mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ.


Visit our TNTT-Fundraising page for information on how to help us turn dreams to reality.


Chân thành cảm tạ,


Ban Gây Quỹ

Weekly Lesson Scripture FAQ

Press this button to access the Weekly Lesson Scripture - Frequently Asked Questions & Answers

Weekly Gospel Lessons

Press this button to access the Weekly Gospel Lessons

Weekly Gospel Lesson Feedback

Press this button to give feedback. We value and appreciate all feedback/corrections/comments you may have regarding the first batch of Weekly Gospel Booklets

UPCOMING EVENTS

Mar 10th

Sa Mạc Dấn Thân 14 - HLHT Cấp 1 - Houston, TX | Contact: Tr. Đặng Ánh Tuyết

Apr 2nd

Fundraising Dinner/Tiệc Gây Quỹ tại Miền Đông Bắc - Boston, MA

Apr 8th

Về Đất Hứa 20 - HLHT Cấp 1 - Arcadia, CA | Contact: Tr. Phạm Mạnh Cương, LĐRK

Apr 22nd

Sa Mạc Giôsuê 2 - HLHT Cấp 1 & Sa Mạc Lửa Thiêng 45 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu

Sa Mạc Trợ Tá Samaritanô 58 - Phoenix, AZ | Contact: Tr. Đào Đức Khánh

Jun 1st

Sa Mạc Tiberia 8 - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III - Goshen, MA

Jun 30th

Đại Hội Về Đất Hứa 6 - Coming to the Promised Land VI

Jul 22nd

Lửa Thiêng 46 - HLHT Cấp 2 Ngành Thiếu - San Diego, CA | Contact: Tr. Đào Đức Khánh, MTN

Aug 18th

Damas 17 - HLHT Cấp 1 - Delevan, NY | Contact: Tr. Trần Sam, MĐB

Damas 18 - HLHT Cấp 2 Ngành Ấu - Delevan, NY | Contact: Tr. Trần Sam, MĐB

Sep 1st

Sa Mạc Tiberia 9 - Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III - Miền Nam

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông