Teadmusloome

Teadmusloome mõiste

Teadmusloome kui protsess

Teadmusloome - uute teadmiste loomise protsess üksi ja kogukonnas, mille tulemusel sünnib artefakt, tulemusi jagatakse teistega ja saadakse tagasisidet.

Teadmusloome kui pidev protsess, mil teadmus läbib neli etappi: sotsialiseerimine, eksternaliseerimine, kombineerimine, internaliseerimine (SECI)

Näited: meie kursusel tehtud rühmatöö loovuse, innovatsiooni ja aktiivõppe mõistete selgitamisel Paddletis, ideekaart loovusest Coggle`is, presentatsioonislaidid aktiivõppest, CoSketchi pildi joonistamine iteelikutest.

Big image