האם גבורה מתבטאת רק בפן הפיזי?

עבודה יצירתית מאת אופק נכט ולירון גרציאני

מהי גבורה?

גבורה הינה מעשה של אדם שנעשה תוך כדי התגברות על יצרים פנימיים והקרבה עצמית או פעולה שנעשית בכדי להציל אדם אחר, אדם אשר הציל אדם מטביעה או מאנשים הרוצים ברעתו הוא גיבור, אך זוהי לא סוג הגבורה היחידה. אדם אשר עשה מעשה של הקרבה עצמית ובחר לוותר על עצמו וטובתו למען טובתו של אדם אחר הוא גיבור. כמו כן,אדם שנלחם והתגבר על מחלה קשה ולא נשבר, בעצם התגבר על יצריו הפנימיים והוא גם נחשב כגיבור. מכאן נובע שאדם לא חייב להיות אדם בעל תכונות מיוחדות (מעמד גובה, צבע עור מסוים וכו) כדי להיות גיבור והוא גם לא חייב להציל אדם אחר או לבצע פעולה פיזית כזו או אחרת,גיבור יכול להיות גם אדם שהתגבר על יצרים פנימיים בינו לבין עצמו (התגברות על מחלה, התגברות על פחד אישי מדבר מסוים).

גבורה מנטלית

החוויה הרגשיית שלנו באה לידי ביטוי בתחילת העבודה כאשר גילינו כי גבורה יכולה לבוא לידי ביטוי גם בפן המנטלי ולא חייבת לכלול מעשה פיזי.

גבורה מנטלית היא גבורה שנעשית כנגד היצרים, בגבורה זו אדם מתגבר על קשיים ומכשולים מנטלים פנימיים, גבורה מנטלית אינה נובעת ממעשה פיזי אלא מטרתה היא התגברות פנימית באופן מחשבתי\רגשי על הדברים הקטנים שלא נראים לעין ודווקא מעשים אלו הם המעשים הגדולים והמשפיעים ביותר.

דוגמאות לגבורה מנטלית

גבורה מנטלית יכולה להתקיים בתחומים רבים למשל אמא ששכלה את בנה ומנסה ל''חבר את השברים'' ולהמשיך בחייה (לרוב מידיעה שזה מה שבנה היה רוצה בשבילה) למרות כל הקושי וכל האהבה לבנה היא מתגברת חלקית על האובדן ומנסה להמשיך לנהל את אורח חייה תטך כדי זכרון בנה.

דוגמא נוספת לגבורה מנטלית היא אדם אשר מתמודד עם מחלה קשה וגבורתו של אותו אדם באה לידי ביטוי בכך שהוא אינו נותן למחלה לשבור אותו והוא אינו מתעסק רק ברחמים עצמיים אלא שומר על שפיות ובמקום להכנס לדיכאון, מנסה ״להרים את עצמו״ ולהתגבר על הקשיים במחלה.