חומידי פתחי

בית ספר יסודי משהד ב

خربوط ومزبوط, חרבוט ומזבוט -משחקים בכדור

فيلم عن خربوط ومزبوط  • ايها الطلاب الاعزاء يجب عليكم الانتباة والحذر على الطرقات واختيار الاماكن الامنة للعب