ליקוי ירח

ליקוי ירח

ליקוי ירח מתרחש רק שהשמש, כדור הארץ והירח נמצאים על קו אחד.

מצב זה לא נפוץ מכיוון שהירח מקיף את כדור הארץ בזווית למישור בו מקיף כדור הארץ את השמש, כך שמסלולי ההקפה נמצאים במישורים שונים.

בדרך כלל נמצא הירח מעל או מתחת לכדור הארץ, ולפיכך קו ראיה עם השמש.

פעמיים בחודש חוצה הירח את מערכת ההקפה של כדור הארץ, בנקודות החיתוך של מישורי ההקפה.

מיקומן של נקודות החיתוך משתנה, והן מקיפות את כדור הארץ בדומה לירח אך בקצב איטי יותר.

ליקוי ירח מתרחש רק כשמיקום נקודות החיתוך והירח חופפים מאחורי כדור הארץ.

כיצד ניתן לראות שהירח במהלך ליקוי?

ניתן לראות את הירח במהלך ליקוי מלא, למרות שכדור הארץ גדול יותר מהירח, ולפיכך יכול באופן תיאורטי לחסום את אור השמש מלהגיע לירח.

במציאות, חלק מאור השמש מגיע לירח במהלך הליקוי.

זה קורה מכיוון שאטמוספירת כדור הארץ מכופפת את האור העובר דרכה כלפי הירח, בתהליך המכונה שבירת האור.

Raw: Time Lapse Shows Movement of Lunar Eclipse