התעמולה במשטר הפאשיסטי

ההשפעה של התעמולה על הפרט במדינה

המשטר הפאשיסטי

המשטר הפאשיסטי דוגל במספר רעיונות מרכזיים ובהם:

עליונות המפלגה - המפלגה הפשיסטית היא המפלגה היחידה ואליה שייכים כולם.

המדינה כערך עליון - קיימים רצון לאומי ומטרות לאומיות שהמדינה דואגת לקיומם. המדינה הפשיסטית היא מהות הכול והיא הדואגת גם לפרטים ולכן מותר לה לעשות הכל, למען העם.

המנהיג - המנהיג מגיע לשלטון בזכות תכונותיו המיוחדות והוא מורם מעם. סמכותו של המנהיג אינה מוגבלת. שלטונו יחיד וטוטליטרי. המנהיג ניצב מעל לכל, והעם חייב להאמין בו ולציית לו.

משטרה טרוריסטית מטילה אימה על כל מי שהעיז להתנגד לשלטון המנהיג.


http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%9D

התעמולה של המשטר הפאשיסטי


מוסוליני, כדיקטטור של איטליה, ייחס חשיבות עליונה למנגנון התעמולה, שנועד גם להשיג את ציותם המלא של נתיניו וגם להשיג לעצמו יוקרה מחוץ לאיטליה.

שני מוסדות רשמיים הוקמו על ידי מוסוליני - מוסד העיתונות ומוסד התעמולה. שני המוסדות אוחדו בשנת 1934 ל"תת מזכירות המדינה לעיתונות ותעמולה". התפקיד של מוסדות אלו היה פיקוח הדוק על כלי התקשורת.

עברו העיתונאי של מוסוליני הקנה לו מיומנות רבה בהפעלת כלי התעמולה של המדינה המודרנית בתקופתו.

התעמולה הפאשיסטית כללה שיחמוש במספר ערוצים:

רדיו להשמעת הנאומים

קולנוע תיעודי וחדשות

עיתונות כתובה

וכרזות עם מסרים ברורים וחזקים

כל הערוצים הללו היו מגויסים לצורכי תעמולה לטובת המפלגה הפאשיסטית ולשבחי המנהיג.


http://textologia.net/?p=4856

ההשפעה של התעמולה על הפרט במדינה

המורים נצטוו ללמד בבתי הספר שתמיד יש לציית למנהיג מוסוליני.

העיתונות, תמיד היתה מלאה בשבחים למוסוליני.

בנאומיו של מוסוליני בפני הקהל הרחב הוא השתמש בידיו וברגליו ובאמצעי רגש כמו בכי וכעס על מנת לכבוש את ההמון.

את הנאומים שלו היה נושא מן המרפסת של הבנין בו שכן משרדו.

מוסוליני היה מוםיע במדי צבא כמפגן כוח ושליטה.


http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%99

המצעד על רומא

Tuesday, Oct. 24th 1922 at 9pm

Rome, Metropolitan City of Rome, Italy

Rome, Lazio

המצעד על רומא היתה הפגנת כוח שאיפשרה למוסוליני לקבל את השלטון לידיו.

המצעד על רומא

המצעד על רומא היתה הפגנת כוח שאיפשרה למוסוליני לקבל את השלטון לידיו.


מנהיגי המפלגה הפאשיסטית ארגנו מצעד ענק לרומא ב- 24 באוקטובר 1922.

ארגון לובשי החולצות השחורות התמקם בכל רחבי העיר. זה היה ארגון של בריונים, ותיקי המלחמה ואחרים, ששימשו ככוח להרתעתם הפיזית של המתנגדים למפלגה הפאשיסטית.

להפגנת הכוח הזו היתה השפעה מכרעת וזכתה לאהדת ההמונים.


http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93_%D7%A2%D7%9C_%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%90

MUSSOLINI SPEECH-NAPOLI 1931

הנאום של מוסוליני בנאפולי מול ההמון הרב

אפשר לראות כיצד מוסוליני משתמש בקולו ובגופו על מנת לשלהב את ההמון. הוא צועק ומרים את ידיו ומשתמש בתנועות גוף ובהבעות פנים רבות על מנת לשלב רגש ולסחוף את ההמון ולזכות באהדה של העם.

בסרטון רואים את מוסוליני נואם בפני ההמון הרב כאשר הוא מורם מעם - עומד על מרפסת גבוהה.


https://www.youtube.com/watch?v=4gnTXlzITqk