עבודה בנושא עשרת הדיברות

מגישות: נעה אביב ולינה גורביץ' למורה: אלן

Big image
Big image
Big image
Big image